(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä lehtorin sijaisuus Karakallion koulussa
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.11.2019

Kuvaus tehtävästä: Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä S2- lehtorin viransijaisuus yläkoulussa. Opetustunteja 20 h/ viikko.

Koulun nimi: Karakallion koulu

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta S2 -opettamisesta.

Karakallion koulu on noin 450 oppilaan yläkoulu Leppävaaran alueella. Koulussa on musiikin painotusopetusta, eritysiopetuksen luokkia sekä joustavaa perusopetusta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).