(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä lehtori
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä lehtori

Työavain 3-1708-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Kaitaan koulu , Iivisniementie 1 02260 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Haemme Kaitaan kouluun äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä lehtoria. Opetusta on molemmissa oppiaineissa vuosiluokille 7-9. Kaitaan koulu tarjoaa painotettua opetusta kuvataiteessa. Lisäksi meillä on ryhmämuotoista erityisopetusta (sopeutumisen ja tunne-elämän vaikeudet) sekä perusopetukseen valmistavaa opetusta. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään työkokemusta vuosiluokilla 7. -10, monipuolisia motivointitaitoja, erinomaisia ryhmänhallintataitoja, näkemystä ja kokemusta opetuksen eriyttämisestä ja digitaalisten oppimateriaalien tuottamisesta sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja.

Arvostamme perehtyneisyyttä kielitietoisen opetuksen menetelmistä, kokemusta oppimateriaalien laadinnasta yli oppiainerajojen ja vahvaa positiivisen kasvatuksen näkemystä. Arvostamme myös priorisointitaitoja, kokemusta lukiokurssien opettamisesta ja tietotekniikan opetuskäytön hyvää hallintaa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Ritva Mickelsson
(09)81643182
ritva.mickelsson@espoo.fi