Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden sekä S2 lehtori
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 3.5.2021

Kuvaus tehtävästä: Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä S2-opettajan tehtävät yläkoulussa.

Koulun nimi ja osoite: Järvenperän koulu, Auroranmäki 1 02940 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielen opettamisesta yläkoulussa. Lisäksi edellytetään vahvoja eriyttämisen taitoja sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme positiivisen pedagogiikan ja kasvatuksen periaatteiden tuntemista sekä näyttöjä soveltamisesta aineenopettajan työssä.

Järvenperän koulussa on n. 470 oppilasta.Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaista suvaitsevia, vastuuntuntoisia ja aktiivisia yhteiskunnan jäseniä innostaen heitä elinikäiseen oppimiseen.Tuemme oppilaan kokonaisvaltaista persoonan kasvamista laadukasta kasvatusta ja opetusta antaen.Koulussa on 4 erityisluokkaa: 3 toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen luokkaa ja yksi yläkoulun erityisluokka nuorille, joilla on tunne- ja sosiaalisten taitojen haasteita. Koulussa on matemaattis-luonnontieteellinen painotus.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1451447
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo