(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden päätoiminen tuntiopettaja toistaiseksi, Järvenperän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.1.2020

Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden tuntiopettajan tehtävät

Koulun nimi ja osoite: Auroranmäki 1, 02940 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan työstä yläkoulussa. Lisäksi edellytään vahvoja eriyttämisen taitoja sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kehittämisorientoitunutta sekä oppilaita osallistavaa työotetta. Arvostamme näyttöjä kouluntoimintakulttuurin kehittämisessä positiiviseen kasvatukseen ja pedagogiikkaan pohjautuvalla tavalla. Kokemus ja/tai osaaminen S2-opeutuksesta katsotaan eduksi.

Järvenperän koulun visiona on oppimisen eriyttäminen ja oppimisen ilo. Koulussamme on lukuvuonna 19-20 yhteensä 483 oppilasta ja opiskelijaa. Toiminnassamme korostuu suvaitsevaisuus, vastuunottaminen ja aktiivinen toiminta. Henkilöstömme toimii näiden periaatteiden mukaisesti innostaen oppilaita elinikäiseen oppimiseen ja oppimisen iloon. Oppilaan vahvuudet ja onnistumiset korostuvat.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).