(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden päätoiminen tuntiopettaja, Kuitinmäen koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.2.2020

Kuvaus tehtävästä: Äidinkielen ja kirjallisuuden päätoiminen tuntiopettaja Kuitinmäen yhtenäisessä peruskoulussa.

Koulun nimi ja osoite: Kuitinmäen koulu, os. Kuitinkuja 4.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Kuitinmäen koulussa tehdään vahvaa yhteis- ja samanaikaisopettajuutta oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hakijalta odotetaan hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja ja halua osallistua koulun yhteisöllisen ja oppilaita osallistavan toimintakulttuurin kehittämiseen. Hakijalla tulee olla taitoa nähdä oppilaat yksilöinä ja halua ohjata heitä henkilökohtaisella oppimispolullaan.

Tehtävässä edellytetään
- halua osallistua koulun yhteisten tapahtumien, juhlien ja esitysten suunnitteluun ja järjestämiseen
- hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja: opettajan tulee osata työskennellä tiimin kanssa ja käyttää samanaikaisopetuksen metodeja
- kokemusta tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä opetuksessa
- hyviä ryhmänhallintataitoja ja osaamista hyvinvointitaitojen opettamisesta
- innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme vahvaa osaamista ja kokemusta ilmaisutaidon opettamisesta ja halua opettaa sitä, kokemusta vastuunotosta koulun eri tapahtumien järjestämisessä tai koulun TVT-vastuuopettajana työskentelemisestä.

Kuitinmäen koulu on kansainvälinen, kulttuurista monimuotoisuutta ja erilaisia oppijoita arvostava yhteisö. Koulu sijaitsee kahdessa vierekkäisessä rakennuksessa Olarissa hyvien liikenneyhteyksien varrella ja se on 730 oppilaan ja 90 aikuisen työyhteisö. Koulussa annetaan suomenkielistä yleisopetusta, kaksikielistä suomi-englanti -opetusta, lievästi kehitysvammaisten opetusta ja maahanmuuttajien valmistavaa ja pienryhmäopetusta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).