(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden päätoiminen tuntiopettaja kevätlukukaudeksi Kalajärven kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.11.2019

Kuvaus tehtävästä: Haemme yläkouluun äidinkielen tuntiopettajaa, joka osaa ja haluaa kehittää koulua yhdessä koko kouluyhteisön kanssa. Tehtävään kuuluu äidinkielen (11 viikkotuntia) lisäksi myös ev. lut. uskonnon (7 viikkotuntia) ja elämänkatsomustiedon (1 viikkotunti) tunteja.

Huomioimme myös ei-kelpoiset hakijat. Hae mukavaan joukkoomme!

Koulun nimi: Kalajärven koulu

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun äidinkielen, uskonnon ja elämänkatsomustiedon lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.
.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Kalajärven koulu on Pohjois-Espoossa sijaitseva yhtenäinen peruskoulu, joka tarjoaa yleisopetusta luokilla 1–9. Opetusta järjestetään myös pienryhmissä, joissa annetaan erityisopetusta. Oppilasmäärä lukuvuonna 2019-2020 on noin 440.

Kalajärven koulussa tuetaan oppilaiden hyvinvointia, kasvamista ja oppimista siten, että jokainen lapsi ja nuori yltää omaan parhaimpaansa. Heistä kasvaa tulevaisuuden osaajia, jotka tuntevat omat vahvuutensa ja osaavat työskennellä tavoitteellisesti osana yhteisöä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).