(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, Ruusutorpan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Yhtenäisen peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin tehtävä. Suomi äidinkielenä opetusta on vuosiluokilla 7-9 ja suomi toisena kielenä opetusta voi olla vuosiluokilla 1-9.

Koulun nimi ja osoite: Ruusutorpan koulu, Leppävaarankatu 24 02600 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta suomi toisena kielenä opetuksesta ja yhteisopettajuudesta. Arvostamme myös halukkuutta kehittää suomen kielen taitojen opiskelua monikulttuurisessa ympäristössä.

Ruusutorpan koulu sijaitsee keskellä kehittyvää Etelä-Leppävaaraa, Sellon läheisyydessä, viheralueen vieressä. Koulu on kasvanut oppilaidensa mukana yhtenäiseksi peruskouluksi. Koulussamme järjestetään myös esiopetusta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).