(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden ja suomi toisena kielenä -lehtorin sijaisuus Kaitaan koulussa
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.11.2019

Peruskoulun Suomen kielen ja kirjallisuuden opetus peruskoulun 7.-9.-luokilla sekä Suomi toisena kielenä opetusta yhdelle ryhmälle 8.-luokalla.

Kaitaan koulu

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun Suomen kielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään: Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden huomioimista sekä suomi toisena kielenä oppilaiden oppimisen tukemista ja eriyttämisen osaamista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme: Tiimityöskentelytaitoja ja erilaisten oppijoiden joustavaa tukemista.

Kaitaan koulussa on vuosiluokat 7.-9. ja lisäluokka (10. luokka), kaksi luokkamuotoisen erityisopetuksen luokkaa sekä valmistava luokka. Sijaisuus koskee yleisopetuksen vuosiluokkia 7.-9. Kaitaan koulussa on kuvataidepainotus.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).