(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden ja suomi toisena kielenä lehtori
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden ja suomi toisena kielenä lehtori

Työavain 3-1757-18
Vakinainen virkasuhde alkaen 06.08.2019
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Karakallion koulu , Kotkakuja 5 02620 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Karakallion koulu on noin 430 oppilaan yläkoulu, jossa arvostamme oppilaita osallistavaa toimintakulttuuria. Tarjoamme painotettua opetusta musiikissa. Koulussamme toimii myös erityisopetuksen luokkia sekä joustavan perusopetuksen luokka. Suomi toisena kielenä, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin virka. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kiinnostusta kehittää suomi toisen kielenä opetusta uuden opetussuunnitelman hengessä sekä digitaalisten oppimisympäristöjen hallintaa.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja ja monikulttuurisen koulumaailman tuntemusta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Seija Väätäinen
050 3952147
seija.vaatainen@espoo.fi