(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden ja historian päätoiminen tuntiopettaja, Kalajärven koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.2.2021

Haemme vahvaa äidinkielen, kirjallisuuden ja historian opetuksen osaajaa, joka tekee ajanmukaista ja laadukasta työtä koko kouluyhteisön kanssa. Hakemamme opettaja näkee vahvan yhteyden hyvinvoinnin, kasvamisen ja oppimisen välillä ja osaa toimia työssään kaikkien näiden edistämiseksi.

Kalajärven koulussa on tavoitteena, että oppilas oppii yksilöllisesti omista lähtökohdistaan käsin. Samalla oppilas on osa hänelle merkityksellistä oppimisyhteisöä, jonka toimintaa opettaja ohjaa. Etsimmekin opettajaa, joka osaa ryhmäyttää oppilaansa ammattilaisen ottein.

Opetusta on 21,5 h/vko. Tehtävään sisältyy myös elämänkatsomustiedon opetusta 1h/vko, yhteiskuntaopin opetusta 3h/vko ja luokanvalvojan tehtävät.

Kerro hakemuksessasi, minkälaista osaamista ja kokemusta sinulla on edellä mainituista asioista. Tarjoamme yhteen hiileen puhaltavan työyhteisön. Hae mukavaan joukkoomme!

Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun ke 3.3. klo 12-13.30. Haastattelut toteutetaan etäyhteyksien avulla.

Koulun nimi ja osoite: Kalajärven koulu, josta yläkoulu toimii lukuvuonna 2020-2021 väistötiloissa Järvenperän koulun yhteydessä olevissa parakeissa, osoite Auroranmäki 1, 02940 Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun äidinkielen ja historian lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta luokanvalvojan ja elämänkatsomustiedon opettajan tehtävistä.

Kalajärven koulussa tuetaan oppilaiden hyvinvointia, kasvamista ja oppimista siten, että jokainen lapsi ja nuori yltää omaan parhaimpaansa. Heistä kasvaa tulevaisuuden osaajia, jotka tuntevat omat vahvuutensa ja osaavat työskennellä tavoitteellisesti osana yhteisöä. Oppilaita kannustetaan vaikuttamaan aktiivisesti yhteisiin asioihin.

Alakoulu ja yläkoulu toimivat eri toimipisteissä lukuvuosina 2020-2023 koulun uudisrakennushankkeen vuoksi. Uusi koulu valmistuu syksyllä 2023.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).