(Poistunut julkaisusta)

PERSONALCHEF
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.8.2018

Vi söker en kompetent och erfaren

PERSONALCHEF

Personalchefen leder samfällighetens HR –enhet, som är en del av förvaltnings-avdelningen. HR –enheten har 15 anställda. Personalchefen ansvarar för samfällighetens anställningsförhållanden, samarbete med externa serviceproducenter, personalutveckling och arbetshälsa och leder dessutom det lagstadgade samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna.

Personalchefen ska ha för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, vara förtrogen med uppgiftsområdet och ha erfarenhet av att tillämpa gällande arbetslagstiftning och tjänste- och arbetskollektivavtal. Personalchefen ska ha god förmans-, förhandlings- och samarbetsförmåga samt intresse för att utveckla det egna arbetsområdet. Erfarenhet från den offentliga sektorn och av kyrkans tjänste- och arbetslagstiftning räknas som merit. Personalchefen ska ha utmärkta kunskaper i finska och åtminstone nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Helhetslönen uppgår, beroende på personens arbetserfarenhet, till 5 043-5 800 €/månad. Dessutom erbjuder vi bl a företagshälsovård, subventionerad arbetsplatslunch och vid behov kan vi erbjuda hyresbostad.

Enligt kyrkolagen ska den som väljs till tjänsten vara konfirmerad och medlem av Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Innan tjänsten tillträds ska den som valts till tjänsten uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Prövotiden uppgår till sex månader.

Ansökning via rekryteringssystemet KirkkoHR senast den 24.8.2018 före kl 16.00.

Anställningsintervjuerna hålls den 28.8.2018.

Tilläggsinformation om tjänsten ges av tf förvaltningsdirektör Margareta Back, ti 7.8 kl 14.30-16.00 och ti 14.8. kl 11.00-12.00. Tfn 09 2340 2420, margareta.back@evl.fi