(Poistunut julkaisusta)

Perhetyöntekijän virka
Espoon seurakuntayhtymä, Olarin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.5.2019

Olarin seurakunnassa on haettavana

Perhetyöntekijän toistaiseksi voimassa oleva virka 1.8.2019 alkaen

Perhetyöntekijän virka on työajaton kirkon hengellisen työn virka. Pätevyysvaatimuksena on vähintään kirkon lapsi - ja perhetyön perustutkinto, vastaava perusammattitutkinto tai muu kirkon hengellisen työn virkaan soveltuva koulutus. Virkaan valittavalta edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen ymmärtämisen taitoa. Virkaan valittavan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Etsimme työntekijäjoukkoomme rohkeasti uudenlaiseen työhön tarttuvaa ja innovatiivista tiimipelaajaa. Pyrimme siihen, että mahdollisimman moni alueen perhe ja nuori aikuinen kohdattaisiin seurakunnan taholta ainakin joskus. Työ keskittyy erityisesti niiden henkilöiden tavoittamiseen, joiden suhde seurakuntaan ja kristinuskoon on etäinen. Yritämme tavoittaa perheitä verkkoviestinnän keinoin, avoimella matalan kynnyksen viikkotoiminnalla ja järjestämällä uudenlaisia matalan kynnyksen tapahtumia osin yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja tarvittaessa myös omien tilojemme ulkopuolella. Kauppakeskus Isossa Omenassa sijaitseva Chapple on toiminnan tukikohta, joka avoimena tilana tarjoaa mahdollisuuden erilaisista taustoista tulevien perheiden kohtaamiseen (ks. chapple.fi).

Työ on laaja-alaista monikulttuurista perhetyötä. Noin puolet perhetyöntekijän työstä on avointen ovien perhekahvilatoimintaa. Lisäksi työhön kuuluu perhetapahtumia, perhemessuja, tapahtumamarkkinointia ja some-kanavien ylläpitoa sekä rippikoulutyötä, mahdollisesti myös leirejä, retkiä ja päiväkerhoja. Perhetyöntekijä osallistuu tiimin jäsenenä myös nuorten aikuisten tapahtumien ja tempausten järjestämiseen. Työhön kuuluu säännöllisesti ilta- ja viikonlopputyötä ja satunnaisesti myös leirityötä. Eduksi katsotaan kehittävä työote, joustavuus ja valmius muutoksiin, viestinnän osaaminen ja valmius toimia monipuolisesti verkossa, monipuolinen kielitaito ja kokemus monikulttuurisista toimintaympäristöistä.

Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 501 ja palkkaus on 2276 - 2617 €/kk työkokemuksesta riippuen. Virkaan valitun tulee esittää määräaikaan mennessä rikosrekisteriote (KL 6 33 §, RL 6 § 2.mom.) sekä työterveyshuollon todistus terveydentilastaan. Palvelussuhteessa on 6 kk koeaika. Tietoja Olarin seurakunnasta: http://www.espoonseurakunnat.fi/olarin-seurakunta

Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköisen järjestelmän kautta osoitteessa evl.fi/rekry 23.5.2019 kello 12:een mennessä. Haastattelut toteutetaan 29.5.2019 aamupäivällä. Tiedusteluihin vastaavat kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja (040 513 0857) ja jäsenyystiimin lähiesimies Kimmo Ansamaa (040 571 4373).