(Poistunut julkaisusta)

Perhetyöntekijä, vuorotteluvapaan sijaisuus, Perhesosiaalityö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.6.2020

Perhetyöntekijän tehtävät Perhesosiaalityön kotipalvelussa!

Perhesosiaalityön kotipalvelu auttaa haasteellisessa elämäntilanteessa olevia lapsiperheitä. Kotipalvelun tavoitteena on tukea perheen arjessa selviytymistä sekä ennaltaehkäistä perhetilanteen vaikeutumista.

Kotipalvelun asiakkaaksi ohjaudutaan ensiarviointitiimin kautta. Työtehtäviin kuuluu kuntalaisten palveluohjaus, ensiarviointi ja kotipalvelun järjestäminen. Perheiden avuntarvetta kartoitetaan puhelimitse tai kotikäynnillä.

Työpaikan nimi: Perhesosiaalityö
Työaika: Yleistyöaika, 38 h 45 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: sosiaali-ja terveysalan perustutkinto tai vastaava aiempi kouluasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään: kokemusta perheiden kanssa tehtävästä työstä ja atk-taitoja.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme kielitaitoa.

Lisäksi valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.

Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Vuorotteluvapaan sijaisuutta hakevan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoon.