(Poistunut julkaisusta)

Perhetyöntekijä, työn osittaja (50 % työaika), sijaisuus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.2.2019

Perhetyöntekijä, työn osittaja (50 % työaika), sijaisuus

Työavain 2-112-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 01.03.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 19.02.2019 kello 15:45
Perhesosiaalityö , Kamreerintie 5 02770 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Tervetuloa osaavaan joukkoomme! Perhesosiaalityön kotipalvelu auttaa haasteellisessa elämäntilanteessa olevia lapsiperheitä. Kotipalvelun tavoitteena on tukea perheen arjessa selviytymistä sekä ennaltaehkäistä perhetilanteen vaikeutumista. Perhetyöntekijän ensisijaisena tehtävänä on lasten- ja kodinhoitotyö asiakkaiden kotona hoito- ja palvelusuunnitelmiin perustuen. Haemme henkilöä, joka on valmis työskentelemään myös iltaisin. Kyseessä on vakanssin ositus, työaika 50 % täydestä työajasta. Aloitus sopimuksen mukaan.


Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai aikaisempi kouluasteinen tutkinto.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Kokemusta etenkin vauvojen ja leikki-ikäisten hoidosta ja perheiden kanssa työskentelystä.

Arvostamme kielitaitoa, hyviä atk-taitoja ja ajokorttia.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 1100,22 €
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: jaksotyö 38 h 45 min / viikko


Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät terveydenhoito, sosiaalityö, perhetyö, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, talous- ja velkaneuvonta, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote. Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun. Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Kotipalvelun esimies Ulla Anttila
046 877 3422
etunimi.sukunimi@espoo.fi