Perhetyöntekijä, Lapsiperheiden kotipalvelu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 14.9.2021

Haemme perhetyöntekijää lapsiperheiden kotipalveluun Matinkylä, Olari, Tapiola alueelle.

Kotipalvelulla tarkoitetaan lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien toimintojen ja tehtävien suorittamista tai niissä avustamista. Tavoitteena on helpottaa perheen arjen sujumista ja tukea vanhempien jaksamista. Kotipalvelun avulla pyritään auttamaan perhettä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja estämään perhetilanteen vaikeutuminen. Tämä tapahtuu antamalla apua lastenhoitoon (perheen kotona tai ulkoillen) ja kodinhoitoon. Kotipalvelua ei ole mahdollista saada pelkkään siivoukseen, ja kodinhoidon tehtävät teemme yhdessä perheen kanssa. Kotipalvelussa hoidettavat lapset ovat vauvoista alakouluikäisiin lapsiin.

Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada perheen alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella. Perheen kanssa tehdään yhdessä asiakassuunnitelma, jossa sovitaan työn tavoitteista ja toimintatavoista. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti perheen kanssa. Työ sisältää myös moniammatillista verkostotyötä.

Meillä saat työskennellä ja suunnitella omaa työtäsi melko itsenäisesti. Pääset osaksi moniammatillista hyvää tiimiä, jonka tuki työssä koetaan merkittävänä. Meillä koetaan, että esihenkilön tuki on myös saatavilla ja työnohjaukset järjestetään kerran kuussa, sekä koulutuksia on säännöllisesti. Perhetyöntekijöiden työ on merkityksellistä ja runsaat positiiviset asiakaspalautteet lisäävät työssä jaksamista.

Haastattelut pidetään ma 27.9. klo 10-15, ke 29.9 klo 8-14 ja to 30.9. klo 8-9 sekä klo 12-14. Aloitus tehtävään sovitusti / mahdollisimman pian.

Työpaikan nimi:
Perhesosiaalityö / Lapsiperheiden kotipalvelu, Matinkylä, Olari, Tapiola alue.

Työaika:
Jaksotyö / 38h15min vko / 3 viikon tasoitusjaksoilla. Arkityö klo 8-19 välillä.

Sopimusala:
SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset:
Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto.

Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä.

Tehtävässä edellytetään:
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa sekä tartuntatautilain 55 §:n mukainen terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista.

Työssä tarvitaan lapsen kasvun ja kehitykseen liittyvää asiantuntijuutta, perhekeskeistä työskentelyotetta, kriisitilanteissa toimimisen taitoa, hyviä vuorovaikutus-, ohjaus ja yhteistyötaitoja, atk ja dokumentoinnin osaamista sekä hyvää kielitaitoa (vähintään suomi ja englanti, muu kielitaito plussaa). Lisäksi tarvitaan palvelujärjestelmän ja palveluja ohjaavan lainsäädännön tuntemusta.

Arvostamme kokemusta ja osaamista esim. neuropsykiatrian tai mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tarpeessa olevien lapsien / aikuisten kanssa työskentelystä, kulttuurisensitiivisyyttä sekä kokemusta maahanmuuttajataustaisten perheiden työskentelystä. Toivomme myös kehittämismyönteisyyttä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Työ tapahtuu perheiden kotona, joten oma auto on eduksi.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot