(Poistunut julkaisusta)

Perhetyön esimies, Perhesosiaalityö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.10.2019

Perhetyön esimies, Perhesosiaalityö

Työavain 2-687-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 04.11.2019 (päättyy 30.04.2020)
Hakuaika päättyy 21.10.2019 kello 15:45
Perhesosiaalityö , Kamreerintie 5 02770 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Perhetyön esimiehen tehtävät perhesosiaalityössä. Perhetyön esimiehenä vastaat sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön kokonaisuudesta perhesosiaalityössä ja toimit hallinnollisena esimiehenä kahdelle alueelliselle perhetyöntiimille ja lähiesimiehenä Moniku-palvelun ohjaajille sekä kahdelle asukastalon ohjaajalle. Alueellisissa tiimissä työskentelee noin 15 sosiaaliohjaajaa ja heidän lähiesimiehinään toimii vastaavat sosiaaliohjaajat. Alueellisten tiimien tehtäviin kuuluu ensiarviointityö, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit sekä sosiaaliohjaus ja perhetyö. Moniku-palvelu on yhdessä neuvolan ja lasten kuntoutuspalvelujen kanssa toteutettava kielenkehitystä ja varhaista vuorovaikutusta tukeva palvelu vieraskielisille vauvaperheille. Perhetyön esimiehen tehtäviin kuuluu aktiivinen yhteistyö palveluntuottajien ja järjestötoimijoiden kanssa. Perhesosiaalityö on keskeinen toimija tulevissa perhekeskuksissa. Perhetyönesimiehenä pääset mukaan yhdessä henkilöstön ja muiden toimijoiden kanssa kehittämään perhekeskustoimintamallia ja vaikuttavia palveluja espoolaisille lapsiperheille. Virka on määräaikainen ja se tullaan mahdollisesti täyttämään vakinaisena toukokuun 2020 alusta. Haastattelut pidetään torstaina 24.10.2019.


Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään johtamis- ja esimieskokemusta ja koulutusta, valmentavan, monialaisen ja yhteensovittavan johtamisen taitoja, asiakaslähtöistä työotetta, erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, laaja-alaista sosiaalihuollon ja lapsiperhepalvelujen tuntemusta sekä talousosaamista ja perehtyneisyyttä Lean-ajatteluun.

Arvostamme kokemusta perhetyöstä ja sen sisällöllisestä kehittämisestä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3223,70 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min/viikko


Espoo on yli 280 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalipun ja liikunta- ja kulttuuriedun. Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Perhesosiaalityön päällikkö Anu Rämö
046 877 2979
ti 8.10. klo 8-12 ja to 10.10. klo 13-15.