Perheneuvojan virka
Jyväskylän seurakunta

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 1.2.2021

Jyväskylän seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskuksessa on haettavana kaksi perheneuvojan virkaa, pääasialliset tehtävät on määritelty seuraavasti:

1. Perheterapeuttisen neuvotteluavun antaminen parisuhteen ja perhe-elämän
ristiriitatilanteissa sekä vanhemmuuden kysymyksissä.
2. Erilaisten ryhmien suunnittelu, vetäminen ja ohjaaminen.
3. Alustukset ja luennot perhe-elämästä.
4. Osallistuminen neuvottelukeskuksen toiminnan kehittämiseen yhteistyössä
koko tiimin kanssa.
5. Verkostoituminen moniammatillisessa ja moniarvoisessa
toimintaympäristössä sekä toiminta kirkollisen työn edustajana yhteistyössä
kuntien ja perhetyöhön keskittyvien järjestöjen kanssa.
6. Sivuvastaanotot sovitun tehtäväjaon mukaisesti.

Viranhoitoon voi sisältyä Palvelevan puhelimen toimintaan liittyviä tehtäviä.

Viran pääasiallisten tehtävien hoitamiseen liittyvien yleisten valmiuksien lisäksi eduksi katsotaan psykoterapiatutkinto, perheneuvonnan tuntemus ja kyky hyödyntää työssä sosiaalisen median eri kanavia.

Viran kelpoisuusehdot ovat Perheasiain neuvottelukeskuksen johtosäännön nojalla seuraavat: 1. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 2. Perheneuvojan erikoistumiskoulutus (nyk. erityiskoulutus) tai sitoutuminen koulutuksen suorittamiseen.

Virkaan valittavan tulee kirkkolain 6 luvun 13 §:n mukaisesti olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen ymmärtämisen taito (kirkkojärjestys 6. luku 4 a §). Perheneuvojan virkaa hakeneen tulee tarvittaessa osallistua soveltuvuustutkimukseen.

Perheasian neuvottelukeskuksessa toimii viisi perheneuvojaa ja Palvelevan puhelimen ja perhetyön toiminnanohjaaja. Sivuvastaanottoja on Viitasaarella, Saarijärvellä, Äänekoskella, Hankasalmella, Jämsässä ja Keuruulla. Toiminta-alueena on koko Keski-Suomi. Yksikköä johtaa neuvottelukeskuksen johtaja.

Hakemukset jätetään sähköisen rekrytointipalvelumme kautta 26.2.2021 klo 15 mennessä. Haastatteluun valitut hakijat kutsutaan tilaisuuteen henkilökohtaisesti.

 

 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1420718
  • Tehtäväalue: Julkishallinto ja järjestöt
  • Työsuhde: Vakinainen virka
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Jyväskylä
  • Lisätietoja antaa: Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Pekka Puukko, pekka.puukko@evl.fi, 050 383 9273.