(Poistunut julkaisusta)

Perheneuvojan 50 % virka
Nurmijärven seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.2.2021

Nurmijärven perheasiain neuvottelukeskuksessa on haettavana 1.3.2021 klo 16 mennessä
PERHENEUVOJAN 50 % virka
Perheneuvojan tehtäviä ovat:
- pari- ja perheterapeuttinen asiakastyö
- yksilökeskustelut
- perheasioiden sovittelu
- ryhmien ohjaaminen
- yhteistyö kunnan ja seurakunnan perhetyön toimijoiden kanssa
- vähemmässä määrin koulutus, työnohjaus, konsultointi ja kirjoitustehtävät

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kirkon perheneuvojan erikoistumiskoulutus tai siihen sitoutuminen. Arvostamme koulutusta ja työkokemusta, joka tukee kirkon perheneuvojan ammatillista ydinosaamista. Kuvaus kirkon perheneuvojan ydinosaamisesta löytyy verkosta evl.fi/plus - Koulutus ja työelämä - Kirkon ammatit - Kirkon työntekijän ydinosaaminen - Perheneuvojan ydinosaamiskuvaus. Lisäksi arvostamme hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja, innovointikykyä sekä some-ympäristön hallintaa. Odotamme sitoutumista asiakastyöhön ja sen kehittämiseen yhdessä tiimin kanssa. Hakijoiden on suostuttava kirkon perheneuvonnan soveltuvuustutkimukseen.

Perheneuvojan viran peruspalkka (50 %) on 1617,41 euroa vaativuusryhmässä 602. Lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen (kirkkolain 6 luvun 13§). Hänen tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Haku päättyy 1.3.2021 klo 16. Hakemukset jätetään kirkon sähköiseen rekrytointijärjestelmään osoitteessa: https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist?unitId=16. Liitteet tulee olla pdf- tai word-tiedostona.
Virka tulee ottaa vastaan 1.6.2021 tai sopimuksen mukaan. Haastattelut järjestetään 23.3.2021. Mahdollinen kaksiosainen soveltuvuustutkimus on viikolla 16. Tiedusteluihin vastaa johtava perheneuvoja Lauri Anttila 15.2. klo 10-11 ja 17.2. klo 11-13 numerossa 044 422 0542 tai sähköpostilla lauri.e.anttila@evl.fi 15.2.-18.2.2021.