(Poistunut julkaisusta)

Perheneuvoja
Vaasan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.10.2020

Vaasan seurakuntayhtymän Perheasiain neuvottelukeskuksessa on haettavana perheneuvojan virka 30.10. 2020 klo 16.00 mennessä. Perheneuvojan viran kelpoisuusehtoina on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään 60 opintopisteen laajuinen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestämä perheneuvonnan erityiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Lisäksi vaaditaan erinomainen suomen kielen taito sekä hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Perehtyneisyys sielunhoitotyöhön tai psykoterapiaan katsotaan eduksi. Hakijan on tarvittaessa suostuttava soveltuvuustutkimukseen.

Perheneuvonnan työn keskiössä on asiakastyö, jota tehdään kristilliseen ihmiskäsitykseen perustuen tarjoamalla keskusteluapua sielunhoidon ja terapeuttisin menetelmin pari-, perhe-, ja ihmissuhdekysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Työ sisältää myös perhekasvatusta ja parisuhdekursseja yhteistyössä seurakuntien kanssa.

Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa tarvitaan ammatillista otetta pariskuntien, perheiden ja elämän kriisitilanteessa olevien ihmisten kanssa. Yhteistyötaidot sekä tiimissä työskentelyssä, että eri toimijoiden kanssa työskennellessä ja verkostoituessa ovat tärkeitä. Kehitämme työtapojamme vastaamaan ajan haasteita ja odotamme hakijalta aktiivisuutta kehittämistyöhön osallistumisessa.

Perheneuvojan virka täytetään 1.2. 2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkaan valitun tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä ote rikosrekisteristä (RLL 6§ 2.mom.) ennen viran vastaanottamista. Virka täytetään 6kk koeajalla. Viran palkkaus on KirVESTES:n vaativuusryhmän 602 mukainen.

Perheneuvojan virkaa haetaan KirkkoHR-palvelun kautta sähköisellä hakulomakkeella. Viran hakuaika päättyy 30.10.2020 klo 16.00. Vain järjestelmän kautta saapuneet hakemukset otetaan huomioon.

Valintaan liittyvät haastattelut pidetään 11.11.2020 klo 12.00 alkaen. Haastattelun yhteydessä hakijan tulee esittää alkuperäiset todistukset, joihin hän on vedonnut hakemuksessaan.

Mahdolliset soveltuvuustutkimukset pidetään 18.11.2020 mennessä. Valintapäätöksen tekee Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2020

Lisätietoja antaa Vaasan seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikkö Kjell Fellman 044 480 8410 ja Perheneuvonnan johtaja Sami Saharinen 044 480 8490