(Poistunut julkaisusta)

Perheneuvoja
Vantaan seurakunnat, Vantaan seurakuntien palvelukeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.3.2019

Viran vaatimukset

Perheneuvojan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kirkon perheasiain yksikön antama perheneuvojan erikoistumiskoulutus tai sitoutuminen sen hankkimiseen. Perehtyneisyys sielunhoitotyöhön tai psykoterapiaan katsotaan eduksi. Lisäksi vaaditaan erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.
Hakijan on tarvittaessa suostuttava soveltuvuustutkimukseen. Valittavan tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Odotamme hakijalta

Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa ovat eduksi:
• ammattitaitoinen ote tehdä työtä pariskuntien, perheiden ja elämän kriisitilanteissa olevien ihmisten kanssa
• yhteistyötaidot sekä tiimissä työskentelyssä että eri toimijoiden kanssa työskennellessä ja verkostoituessa
• avoimuus uusien työtapojen kehittämisessä
• positiivinen elämänasenne, luovuus, stressinsietokyky

Tehtävän sisällöt

Perheneuvojan työn keskiössä on asiakastyö, jota tehdään kristilliseen ihmiskäsitykseen perustuen tarjoamalla keskusteluapua sielunhoidon ja terapeuttisin menetelmin pari-, perhe- ja ihmissuhdekysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Työ sisältää myös perhekasvatusta ja ennaltaehkäisevää työtä.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Perheneuvojan virka sijoittuu kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 602 ja sen peruspalkka on 3 155,44 €/kk. Lisäksi voidaan maksaa kokemuksen perusteella määräytyvää vuosisidonnaista palkanosaa, jonka suuruus on enintään 15 % tehtävän peruspalkasta.

Perheneuvojan virka täytetään 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Perheneuvojan virkaa haetaan KirkkoHR-palvelun kautta sähköisellä hakulomakkeella. Viran hakuaika päättyy 29.3.2019 klo 12. Vain järjestelmän kautta saapuneet hakemukset otetaan huomioon.

Haastattelut ja rekrytointiprosessi

Valintaan liittyvät haastattelut pidetään 11.4.2019 klo 9-16. Haastattelun yhteydessä hakijan tulee esittää alkuperäiset todistukset, joihin hän on vedonnut hakemuksessaan.

Mahdolliset soveltuvuustutkimukset pidetään 18.4. ja 23.4. 2019.

Lisätietoja antaa johtava perheneuvoja Juhani Koskelin 050 347 3979 (juhani.koskelin@evl.fi)