(Poistunut julkaisusta)

Perheneuvoja (pappi)
Kuopion seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.8.2019

Kuopion ev.lut seurakuntayhtymässä on haettavana

PERHENEUVOJAN VIRKA (pappi)
Hakuaika 5.8 - 26.8.2019

Kuopion perheasiain neuvottelukeskus tarvitsee työryhmäänsä täydentämään terapiatyöstä kiinnostuneen ja modernin työotteen omaavan papin. Kuopion perheasiain neuvottelukeskus palvelee Kuopion ja lähialueen asukkaita. Tiimiin kuuluu johtaja ja kolme perheneuvojaa (kaksi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen) sekä osa-aikainen vastaanottosihteeri/perheneuvoja. Perheneuvojista yhden tulee olla pappi. Perheneuvojan tehtävänä on pääsääntöisesti asiakastyö parien, yksilöiden ja perheiden kanssa sekä tarvittaessa erilaisten perhekasvatustilaisuuksien ja koulutusten pitäminen.

Perheneuvojalta edellytetään johtosäännön mukaisesti pätevyyttä papin virkaan ja lisäksi soveltuvuutta nykyaikaiseen perheneuvontatyöhön, hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja itsenäistä työotetta. Virkaan valitulla perheneuvojalla tulee olla tai hänen tulee sitoutua suorittamaan kirkon järjestämä alan erikoiskoulutus. Perehtyneisyys pari- tai perhetyöhön katsotaan eduksi. Hakijoiden on tarvittaessa suostuttava soveltuvuustutkimukseen.

Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Viran vastaanottaminen 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Perheneuvojan viran palkkaus on KirVESTES:n vaativuusryhmään 602 mukaan.

Hakuaika päättyy 26.8.2019. Haastatteluun kutsutut haastatellaan Kuopiossa 4.9.2019.

Lisätietoja antaa perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Irene Venejärvi, puh. 040 - 4848 479 tai rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen puh. 040 - 4848 235.