(Poistunut julkaisusta)

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja
Seinäjoen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.10.2020

Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksessa/Seinäjoen seurakunnassa on avoinna
PERHEASIAiN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTAJAN VIRKA

Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen toimialue käsittää kaikki Etelä-Pohjanmaan seurakunnat sekä muutamia seurakuntia Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnista. Johtajan tehtävänä on neuvottelukeskuksen toiminnan johtaminen ja esimiehenä toimiminen, hän vastaa strategisesta suunnittelusta, valvonnasta, ohjauksesta ja työn käytännön järjestelyistä. Lisäksi tehtävän kuuluu myös perheneuvojan työtä. Keskuksessa on johtajan lisäksi neljä perheneuvojaa ja vastaanottosihteeri. Neuvottelukeskus on maakunnan seurakuntien yhdessä ylläpitämä ja se tarjoaa keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksiin koko maakunnan alueella. Johtajan virkapaikka on Seinäjoella, perheasiain neuvottelukeskuksen tiloissa.

Virkaan valittavan tulee olla pappi tai hänellä tulee olla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään 60 opintopisteen laajuinen Suomen evankelisluterilaisen kirkon järjestämä perheneuvonnan erityiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Erityistason pari-/perheterapian koulutus, kirkon työnohjaajakoulutus ja kokemus sielunhoito- tai terapiapainotteisesta työstä otetaan huomioon. Virkaan valittavalta vaaditaan johtamisen ja seurakunnan hallinnon hyvää tuntemusta. Valinnassa käytämme soveltuvuusarviointia.

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. Virka täytetään 1.4.2021 alkaen, virassa on kuuden kuukauden koeaika. Valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon jäsen ja hänen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Hakemus tulee lähettää KirkkoHR-palvelun kautta 13.11.2020 klo 15 mennessä. Haastattelut järjestetään 25.11.2020 illalla ja soveltuvuusarviointi 27.11.2020. Lisätietoja tehtävästä antaa kirkkoherra Jukka Salo, puh. 050-548 9458 tai jukka.salo@evl.fi.