Perehdyttäjäksi opetussaliin leikkausosastolle

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala