(Poistunut julkaisusta)

Pelastusjohtaja
Jyväskylän kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.11.2019

Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävänä on toiminta-alueellaan vastata pelastustoimesta ja KSSHP:n yhteistyösopimuksen mukaisesta ensihoidosta ja tässä tarkoituksessa huolehtia kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen turvallisuudesta. Toiminta-alueella on 23 keskisuomalaista kuntaa ja 276 000 asukasta. Keski-Suomen pelastuslaitos toimii liikelaitoksena Jyväskylän kaupungin hallinnossa.

Nyt haemme Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtoon

PELASTUSJOHTAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Tervetuloa mielenkiintoiseen, vastuulliseen ja haasteita tarjoavaan tehtävään Keski-Suomen pelastuslaitoksen johdossa! Pelastusjohtajana johdat Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitosta vastaten sen taloudesta ja kehittämisestä koko maakunnallisena toimijana. Alaisuuteesi kuuluu noin 310 pelastustoimen, ensihoidon ja hallinnollisten tehtävien ammattilaista. Lisäksi sopimus- ja vapaapalokuntalaisia on noin 1000 henkilöä. Pelastusjohtajana toimit esimiehenä pelastuslaitoksen osastopäälliköille. Pelastusjohtajana teet verkostotyötä niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti. Johtokuntatyöskentely on osa tehtävääsi. Pelastusjohtajana olet keskeisessä asemassa kehittämässä pelastuslaitoksen toimintaa Keski-Suomessa.

Meillä ei työtä tarvitse tehdä yksin ja liikelaitosjohtajana olet osa Jyväskylän kaupungin palvelujohtajien verkostoa. Palvelussuhteesi alussa tukenasi on kaupungin uusien esimiesten perehdyttämisohjelma.

Pelastusjohtajan virkaan on koulutuksellisena kelpoisuusehtona pelastuslain 379/2011 57 §:n ja pelastustoimesta annetun asetuksen 407/2011 6 §:n lisäksi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi kelpoisuusehtona on riittävä kokemus ja näyttö vaativista ja itsenäisistä johtamistehtävistä. Virkaan valittavalta edellytetään näyttöjä myös vuorovaikutus- ja viestintätaidoista, yhteistyökyvystä, innovatiivisesta ja taloudellisesti tuloksellisesta toimintatavasta, itsenäisestä päätöksentekokyvystä sekä paineensietokyvystä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Virka alkaa 1.7.2020. Virassa noudatetaan koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Valitulta pyydetään lisäksi suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Lisätietoja
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Tony Melville, puh. 050 2464, tony.melville@jkl.fi
Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski, puh. 014 266 1503, heli.leinonkoski@jyvaskyla.fi
Henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä, puh. 014 266 1552 , arja.aroheina@jyvaskyla.fi'

Hakeminen
Hakuaika virkaan päättyy ma 18.11.2019 klo 10. Jätäthän hakemuksesi osoitteessa:
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/pelastusjohtaja-keski-suomen-pelastuslaitokselle-jyv-55-165-19/

Virka on julistettu uudelleen haettavaksi Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan 29.10.2019 tekemällä päätöksellä. Edellisessä virkahaussa tulleet hakemukset ja haastattelut huomioidaan.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.