(Poistunut julkaisusta)

Pelastusjohtaja
Jyväskylän kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.9.2019

Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävänä on toiminta-alueellaan vastata pelastustoimesta ja KSSHP:n yhteistyösopimuksen mukaisesta ensihoidosta ja tässä tarkoituksessa huolehtia kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen turvallisuudesta. Toiminta-alueella on 23 keskisuomalaista kuntaa ja 276 000 asukasta. Keski-Suomen pelastuslaitos toimii liikelaitoksena Jyväskylän kaupungin hallinnossa.

Nyt haemme Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtoon

PELASTUSJOHTAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Tervetuloa mielenkiintoiseen, vastuulliseen ja haasteita tarjoavaan tehtävään Keski-Suomen pelastuslaitoksen johdossa! Pelastusjohtajana johdat Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitosta vastaten sen taloudesta ja kehittämisestä koko maakunnallisena toimijana. Alaisuuteesi kuuluu noin 310 pelastustoimen, ensihoidon ja hallinnollisten tehtävien ammattilaista. Lisäksi sopimus- ja vapaapalokuntalaisia on noin 1000 henkilöä. Pelastusjohtajana toimit esimiehenä pelastuslaitoksen osastopäälliköille. Pelastusjohtajana teet verkostotyötä niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti. Johtokuntatyöskentely on osa tehtävääsi. Pelastusjohtajana olet keskeisessä asemassa kehittämässä pelastuslaitoksen toimintaa Keski-Suomessa.

Meillä ei työtä tarvitse tehdä yksin ja liikelaitosjohtajana olet osa Jyväskylän kaupungin palvelujohtajien verkostoa. Palvelussuhteesi alussa tukenasi on kaupungin uusien esimiesten perehdyttämisohjelma.

Pelastusjohtajan virkaan on koulutuksellisena kelpoisuusehtona pelastuslain 379/2011 57 §:n ja pelastustoimesta annetun asetuksen 407/2011 6 §:n lisäksi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi kelpoisuusehtona on riittävä kokemus ja näyttö vaativista ja itsenäisistä johtamistehtävistä. Virkaan valittavalta edellytetään näyttöjä myös vuorovaikutus- ja viestintätaidoista, yhteistyökyvystä, innovatiivisesta ja taloudellisesti tuloksellisesta toimintatavasta, itsenäisestä päätöksentekokyvystä sekä paineensietokyvystä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Virka alkaa 1.7.2020. Työ alkaa viransijaisuudella jo helmikuun 2020 aikana tai myöhemmin sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Valitulta pyydetään lisäksi suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Hakuaika virkaan päättyy maanantaina 7.10. klo 12. Voit jättää hakemuksesi osoitteessa:
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/pelastusjohtaja-keski-suomen-pelastuslaitokselle-jyv-55-165-19/

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.