Pappi, Benelux-maiden merimieskirkon johtaja

Suomen merimieskirkko ry