Pankkivalvoja IT- ja operatiivisten riskien, riskienhallinnan sekä riskikantokyvyn arviointiin

Finanssivalvonta