Palveluvastaava
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.2.2020

Tehtävän kuvaus

Etsimme kehittämishaluista, joustavaa sekä positiivisella asenteella varustettua henkilöä, joka omaa hyvän paineensietokyvyn äkillisesti muuttuvissa tilanteissa. Omaat aiempaa kokemusta esimiestehtävistä ja muutosjohtaminen on sinulle tuttua. Toimintamme pohjautuu Lean-ajatteluun, joten toivomme sinulla olevan kokemusta toimintamallin käytöstä päivittäisjohtamisen tukena.

Kuntouttavan arviointiyksikön toiminnan keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Ennen kuntouttavaa arviointijaksoa asiakas on yhdessä läheisten, lääkärin, hoitajan tai asiakasohjaajan kanssa huomioinut toimintakyvyn heikkenemisen ja kotona pärjäämisen haasteen, tai asiakas on kotiutumassa sairaalasta eikä aiempaa kotihoidon palvelua ole. Asiakastyö tehdään asiakkaiden kotona ja pääsääntöisesti yksilökäynteinä. Tavoitteena jaksolla on löytää ja tukea asiakkaan omia voimavaroja arkeen sekä selvittää, mitkä palvelut voisivat tukea asiakasta kotona asumista. Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan ja kuntoutusta suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa kotikäyntien yhteydessä sekä päivittäisissä moniammatillisissa asiakaspalavereissa.

Olemme positiivinen työyhteisö, jossa tuemme toinen toisiamme. Yhdessä noin 90 hoitajan, toiminta- ja fysioterapeuttien, asiakasohjaajien ja heidän esimiesten kanssa kehitämme moniammatillista toimintaa asiakkaidemme parhaaksi. Koska toimintamme on vasta käynnistynyt, etsimme ja kokeilemme erilaisia tapoja toimia ja kehittää palveluja ja prosesseja. Tällä hetkellä selvitämme muutostarpeita uuden toimiston perustamiseksi Herttoniemen ja Laakson toimistojen lisäksi. Vuoden alusta olemme saaneet uuden palveluvastaavan vakanssin sekä uusia hoitajavakansseja.

Palveluvastaavan tehtäviisi kuuluu henkilöstöjohtamisen lisäksi asiakkaiden saaman palvelun vaikuttavuuden ja asiakasprosessien seuranta sekä kehittäminen yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Verkostoissa työskentely eri yhteistyötahojen kanssa on tärkeä osa työtehtävää. Yksikön toiminta on uutta, joten odotamme sinulta kykyä sietää keskeneräisyyttä ja muutosjohtamisen taitoja. Lähikollegoinasi työskentelee kaksi palveluvastaavaa ja yksikköä johtaa päällikkö.

Kyseessä on uusintahaku ja tehtävän aikaisemmat hakijat otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Ensimmäisen haastattelukierroksen haastattelut järjestetään 28.2.2020.

Kelpoisuusehto:

Terveystieteiden maisterin tutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka sisältää kehittämis- ja johtamisopintoja vähintään 30 op.
Erikoissairaanhoitajan vanhamuotoinen tutkinto tai
soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai
aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettynä soveltuvalla johtamiskoulutuksella.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme: Kokemusta esimiestehtävistä.

Luemme eduksi: Pegasos-osaaminen, Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemus ikääntyvien osalta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Kuntouttavan arviointiyksikön päällikkö Anja Kahanpää p. 09 310 23351, anja.kahanpaa@hel.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1340139
  • Tehtäväalue: Terveydenhuolto/sosiaaliala
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 24.2.2020
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki