(Poistunut julkaisusta)

Palveluvastaava, Viherlaakson muistipalvelukeskus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.9.2020

Kuvaus tehtävästä:
oletko kiinnostunut työskentelemään muistisairaiden ihmisten parissa heidän hyvän elämän tukena ja laadukkaan hoivan kehittäjänä. Tule joukkoomme palveluvastaavaksi toteuttamaan ja kehittämään toimintaamme, joka perustuu arvoihin: asukaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja vastuullinen edelläkävijyys.

Palveluvastaavana osallistut toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä palveluesimiehen kanssa. Vastaat yksikön päivittäisestä toimintalähtöisestä organisoinnista ja työnjaosta siten, että asiakkaiden oman näköinen elämä ja kuntoutumista edistävä toiminta mahdollistuu. Tärkeä osa tehtävääsi on työntekijöiden ohjaaminen palvelukonseptin mukaisen toiminnan toteuttamiseen käytännössä. Tarvittaessa osallistut asiakkaiden arjen avustamiseen. Tehtäviisi kuuluu työvuorosuunnittelu ja lyhytaikaisten sijaisten hankinta sekä vuosilomasuunnittelu yhteistyössä palveluesimiehen kanssa. Toimit palveluesimiehen tukena ja tarvittaessa tämän sijaisena oman tehtäväsi ohella.
Tehtävään valittu sitoutuu noudattamaan työpaikan Näin me toimimme-pelisääntöjä.

Työpaikan nimi: Viherlaakson muistipalvelukeskus

Työaika: 38h15min/vko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään:
- suunnitelmallisuutta sekä rohkeutta ja kykyä organisoida yksikön toimintaa nopeasti muuttuvissa tilanteissa
- osallistamisen taitoa, kykyä ja kokemusta ohjata työntekijöitä tavoitteiden mukaiseen toimintaan
- joustavaa työtapaa ja valmiuksia muuttaa omaa työnsuunnittelua yksikön kokonaistilanteen mukaan
- valmiutta toiminnan ja oman työn kehittämiseen
- taitoa toimia rakentavassa yhteistyössä asiakkaiden, omaisten, työntekijöiden ja laajan yhteistyöverkoston kanssa
- kykyä ja halua tukea henkilökuntaa ja palveluesimiestä yksikön tavoitteiden saavuttamisessa
- halua oppia uutta
- tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa sekä tartuntatautilain 55 §:n mukainen terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista

Tehtävässä onnistumisen edellytyksenä ovat hyvät vuorovaikutus- ja työelämäyhteistyötaidot sekä hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Arvostamme
- kokemusta ikääntyneiden hoitotyöstä ja ymmärrystä muistisairauden vaikutuksesta ihmiseen
- kokemusta asiakaan hoidon ja hoitotyönlaadun suunnittelusta hoitotyön mittareita hyödyntäen. Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmassa käytämme RAI-arviointia. Rai-mittari on käytössä myös toimintamme laadun arvioinnissa.
- kokemusta tiiminvetämisestä tai työnjohdollisista tehtävistä
- kokemusta toimintalähtöisestä työaika-autonomiaan perustuvasta työ- ja vuosilomasuunnittelusta
-kokemusta asiakkaita ja henkilöstöä osallistavista työskentelytavoista

Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa.

Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Tämä rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Valinnat työpaikkahaastatteluun tehdään ilman hakijan henkilötietoja.

Haastatteluvalinnat tekevä esimies arvioi hakijoita hakemuksessa olevien kompetenssitietojen perusteella näkemättä nimi-, yhteystieto-, ikä-, sukupuoli- ym. tunnistetietoja.

Anonyymin rekrytoinnin onnistuminen edellyttää sinulta sitä, että kirjoitat omat tunnistetietosi ainoastaan niille osoitettuihin kenttiin. Huomioithan myös vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että myös se noudattaa anonymiteetin periaatteita.

Jätä hakemuksesi sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta, jotta hakemuksestasi löytyy tarvittavat tiedot ja anonyymi rekrytointi on mahdollista toteuttaa.