(Poistunut julkaisusta)

Palvelutuotantojohtaja
Kanta-Hämeen keskussairaala

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.10.2018

Haemme Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin palvelutuotantojohtajan sijaista 31.12.2021 asti.

Sairaanhoitopiiri kehittää toimintaansa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Kehittämistoiminnan painopisteenä on potilaiden hoidon laatu ja vaikuttavuus sekä resurssien käytön tehokkuus. Nykyinen palvelutuotantojohtajamme keskittyy seuraavan kolmen vuoden ajan uuden keskussairaalan rakentamishankkeeseen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Haemme palvelutuotantojohtajan määräaikaiseen sijaisuuteen kyvykästä, innovatiivista ja yhteistyökykyistä johtajaa jatkamaan aktiivista kehittämistyötä. Tavoitteenamme on nostaa potilaiden hoidon prosessien laatua ja vaikuttavuutta sekä parantaa kustannusten hallintaa.

Hallintosäännön mukaan palvelutuotantojohtaja
- vastaa osaltaan potilaiden hoidosta vastaavien tulosalueiden toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta sekä voimavarojen tehokkaasta käytöstä,
- vastaa näiden tulosalueiden toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevan esityksen valmistelusta,
- antaa näiden tulosalueiden sisäiset ohjeet toimintasuunnitelman ja talousarvion täytäntöönpanosta sekä toiminnan järjestämisestä ja
- vastaa näiden tulosalueiden toiminnan kehittämisestä toimialan yleisen kehityksen ja odotusten suuntaisesti.

Palvelutuotantojohtajalla ei ole suoraa linjavastuuta potilaiden hoidon järjestämiseen liittyvässä päätöksenteossa. Hän on sairaanhoitopiirin johtoryhmän, palvelutuotannon johtoryhmän ja tulosalueiden johtoryhmien jäsen. Hän koordinoi ja johtaa keskeisiä sairaanhoitopiirin potilaiden hoidon kehityshankkeita sekä erityisesti varmistaa niiden toimeenpanon tulosalueilla. Yhteistyö- ja sidosryhmäverkostoon kuuluu sisäisten yhteistyökumppanien lisäksi jäsenkuntien peruspalvelujen toimijoita ja maakunnan sote-valmistelijat.

Edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa sekä kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisesta erityisesti tuotantotalouden tai prosessien näkökulmasta.

Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan mahdollisimman pian valintapäätöksen saatuaan määräajassa. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Käytössä on neljän kuukauden koeaika. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.