Palvelussuhdepäällikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.11.2019

Tervetuloa joukkoomme rakentamaan espoolaista sivistystä!

Palvelussuhdepäällikkönä toimit sivistystoimen johdon ja esimiesten tukena sekä kehittämiskumppanina palkka-, palvelussuhde- ja työnantajatehtävissä sekä muutosjohtamisessa. Tehtäviisi kuuluvat virka- ja työehtosopimusten laaja-alaiset tulkinnat, ohjeistukset ja linjaukset sekä koulutus- ja viestintätehtäviä. Toimit myös neuvottelijana kaupunkitasolla ja sivistystoimen sisällä. Olet henkilöstöpäällikön sijainen.

Palvelussuhdepäällikön työssä mahdollistuu jatkuva oppiminen. Merkityksellisen työsi tueksi tarjoamme monipuoliset yhteistyöverkostot osaavien kumppaneiden kanssa.

Työpaikan nimi: Sivistystoimen henkilöstöyksikkö

Työaika: 36 h 45 min viikossa

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus.

Tehtävässä edellytetään perehtyneisyyttä henkilöstötyöhön, tavoitteellista kehittämisotetta, kykyä saada aikaan laajoja ja kestäviä ratkaisuja, hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä viestintätaitoja.

Arvostamme sivistystoimen sekä kunnallisten virka- ja työehtosopimusten tuntemusta ja perehtyneisyyttä opetusalan henkilöstöasioihin.

Espoon sivistystoimi luo espoolaisille hyvinvointia ja antaa heille mahdollisuuksia jatkuvaan kehittymiseen. Toimiala tuottaa opetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja. Palveluja tuotetaan molemmilla kotimaisilla kielillä.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot