(Poistunut julkaisusta)

Palvelusihteeri
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, aluekeskusrekisteri

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.10.2020

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavissa palvelusihteerin pysyväisluonteinen työsuhde, sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri.

Oulun aluekeskusrekisterissä hoidetaan siihen kuuluvien seurakuntien jäsenrekisteriä. Jäsenrekisteriin ylläpidetään seurakunnan jäsenten henkilötietoja sekä luovutetaan tietoja hyväksyttäviin käyttötarkoituksiin. Rekisterin jäsenmäärän kasvaessa tarvitsemme lisää ammattitaitoista ja kirkonkirjojen pitämiseen perehtynyttä henkilökuntaa.

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Jäsen- ja väestörekisteriasioiden hoitaminen seurakuntien toimintaa tukevalla tavalla.
Tehtävä edellyttää sitoutumista kirkkoon.

Tehtävän pääasiallinen sisältö
Sukuselvitykset ja –tutkimukset
Jäsentietojen tarkistus- ja käsittelytehtävät
Asiakaspalvelu
Muut esimiehen määräämät tehtävät

Kelpoisuusehdot
Soveltuva ammatillinen tutkinto (merkonomi/AMK)

Eduksi katsotaan
Perehtyneisyys kirkonkirjojenpitoon.

Palvelussuhteen ajankohta 1.12.2020 alkaen

Palkkaus määräytyy KirVESTES vaativuusryhmä 403 mukaisesti.  Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta).

Koeaika 6 kk

Huomioitavaa
Valitun on ennen palvelussuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen rekrytointipalvelumme kautta. Hakuaika päättyy 2.11.2020 klo 15.

Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia taikka hakemusten liitteitä ei huomioida hakuprosessissa.

Tehtävän täyttää Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.