(Poistunut julkaisusta)

Palvelusihteeri
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, Oulun aluekeskusrekisteri

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.4.2020

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavissa palvelusihteerin pysyväisluonteinen työsuhde, sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri. 

Palvelusihteerin työsuhde täytetään 1.6.2020 alkaen osa-aikaisena (40%) 31.12. saakka. Tämän jälkeen työsuhde on kokoaikainen, pysyväisluonteinen työsuhde. 

Oulun aluekeskusrekisterissä hoidetaan siihen kuuluvien seurakuntien jäsenrekisteriä. Jäsenrekisteriin ylläpidetään seurakunnan jäsenten henkilötietoja sekä luovutetaan tietoja hyväksyttäviin käyttötarkoituksiin. Rekisterin jäsenmäärän kasvaessa tarvitsemme lisää ammattitaitoista ja kirkonkirjojen pitämiseen perehtynyttä henkilökuntaa. 

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite 
Jäsen- ja väestörekisteriasioiden hoitaminen seurakuntien toimintaa tukevalla tavalla. 
Tehtävä edellyttää sitoutumista kirkkoon 

Tehtävän pääasiallinen sisältö 
Rekisteröintitehtävät   
Jäsentietojen tarkistus- ja käsittelytehtävät 
Asiakaspalvelu 
Muut esimiehen määräämät tehtävät 

Muuta tehtävän sisällöstä 
Palvelukassan hoito 
Sukuselvitykset ja –tutkimukset 

Kelpoisuusehdot 
Soveltuva ammatillinen tutkinto (merkonomi/AMK) 

Eduksi katsotaan 
Perehtyneisyys kirkonkirjojenpitoon. 

Huomioitavaa 
Valitun on ennen palvelussuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

Palkkaus määräytyy KirVESTES  vaativuusryhmä 403 mukaisesti.  Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta). 

Koeaika 6 kk 

Hakuaika päättyy 30.4.2020 klo 15.

Tehtävän täyttää Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.