(Poistunut julkaisusta)

Palvelusihteeri
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, henkilöstöpalvelut

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.2.2020

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana palvelusihteerin pysyväisluonteinen työsuhde, sijoituspaikkana henkilöstöpalvelut 

Henkilöstöpalvelujen toiminta painottuu henkilöstösuunnitteluun, henkilöstöasioiden neuvonta ja asiantuntijapalveluihin, rekrytointiprosesseihin sekä työterveyshuollon järjestelyihin. Lisäksi vastuullamme on erilaiset työsuojelutehtävät. Palkan- ja kulunhallintaan liittyviä palveluja ostetaan Kirkon palvelukeskukselta. 
Arvostamme hyvää yhteistyökykyä ja asiakaslähtöistä asennetta. Työskentelyotteesi on itsenäinen, aktiivinen ja vastuuntuntoinen. Odotamme sinulta monipuolista tietokoneohjelmien hallintaa. 

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite 
Palkka- ja henkilöstöhallintoon liittyvien tehtävien hoitaminen seurakuntien ja seurakuntayhtymän toimintaa ja taloutta tukevalla tavalla. 
Tehtävä edellyttää sitoutumista kirkkoon. 

Tehtävän pääasiallinen sisältö 
- Yhteyshenkilö Kirkon palvelukeskukseen 
- Virka- ja työehtosopimuksen sekä muiden säädösten ja määräysten opastus 
- Asiakirjojen, kuten työsopimusten valmistelu 
- Palkanlaskennan sekä palkoihin liittyvien tietojen syöttäminen sekä raportoinnin ja tarvittavan viranomaisasioinnin hoitaminen 
- Henkilöstöhallinnon päätösten valmisteluun osallistuminen 
- Muut esimiehen määräämät tehtävät 

Muuta tehtävän sisällöstä 
- Tweb viranhaltijapäätösten valmistelu 
- Henkilöstöasioita koskeva työntekijöiden informointi, neuvonta ja raportointi 
- Arkistointi henkilöstöhallinnossa 

Eduksi katsotaan 
- palkka- ja/tai taloushallinnon osaaminen 

Kelpoisuusehdot 
Soveltuva ammatillinen koulutus tai tutkinto (merkonomi/AMK) 

Palvelussuhteen ajankohta 1.4.2020. Koeaika 6 kk.
Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaisesti.  Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta). 

Huomioitavaa 
Valitun on ennen palvelussuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 
Hakemukset pyydämme  ensisijaisesti sähköisen rekrytointipalvelumme kautta. Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia taikka hakemusten liitteitä ei huomioida hakuprosessissa. 

Hakuaika päättyy 5.3.2020 klo 15.

Tehtävän täyttää Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.