(Poistunut julkaisusta)

Palvelusihteeri
Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, Oulun aluekeskusrekisteri

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.1.2020

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavissa palvelusihteerin pysyväisluonteinen työsuhde, sijoituspaikkana Oulun aluekeskusrekisteri. 

Oulun aluekeskusrekisterissä hoidetaan siihen kuuluvien seurakuntien jäsenrekisteriä. Jäsenrekisteriin ylläpidetään seurakunnan jäsenten henkilötietoja sekä luovutetaan tietoja hyväksyttäviin käyttötarkoituksiin. Rekisterin jäsenmäärän kasvaessa tarvitsemme lisää ammattitaitoista ja kirkonkirjojen pitämiseen perehtynyttä henkilökuntaa. 

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite 
Jäsen- ja väestörekisteriasioiden hoitaminen seurakuntien toimintaa tukevalla tavalla. 
Tehtävä edellyttää sitoutumista kirkkoon 

Tehtävän pääasiallinen sisältö 
Rekisteröintitehtävät   
Jäsentietojen tarkistus- ja käsittelytehtävät 
Asiakaspalvelu 
Muut esimiehen määräämät tehtävät 

Muuta tehtävän sisällöstä 
Palvelukassan hoito 

Kelpoisuusehdot 
Soveltuva ammatillinen tutkinto (merkonomi/AMK) 

Palvelussuhteen ajankohta 1.4.2020 alkaen.

Palkkaus määräytyy KirVESTES  vaativuusryhmä 403 mukaisesti.  Lisäksi voidaan maksaa euromääräistä kokemuslisää siihen oikeuttavan palvelusajan täyttyessä (5, 10 ja 15 vuotta). 

Koeaika 6 kk 

Hakuaika päättyy 3.2.2020 klo 15. Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia taikka hakemusten liitteitä ei huomioida hakuprosessissa.

Tehtävän täyttää Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.