(Poistunut julkaisusta)

Palvelupäällikkö
2M-IT Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.10.2020

Palvelupäällikön työtehtävä

Sinä Tiedonhallinnan ammattilainen. Arvostamme osaamistasi ja tarjoamme mahdollisuuden osallistua Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten tiedonhallinnan, raportointi- ja analytiikka sekä tiedolla johtamisen palveluiden tuottamiseen. Olet hankkinut työkokemusta tietovirtoja liikuttelemalla, hallitset tietovarastoinnin periaatteet ja tunnet Big Datan entuudestaan. Toiminta erilaisissa asiakasympäristöissä on sinulle mielekästä ja sinulla on verkostoja entuudestaan.

2M-IT Oy tuottaa asiakaslähtöisiä, tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita Tiedon johtamisen ratkaisuja ja Tiedonhallinnan alustapalveluita 2M-IT:n nykyisille ja tuleville omistaja-asiakkaille.
Palvelupäällikkö vastaa tiedonhallinnan alustapalveluiden, raportointi- ja analytiikka sekä tiedolla johtamisen palvelukehityksestä kokonaisuutena. Palvelupäällikkö vastaa palveluiden sisällöstä ja laadusta, kustannustehokkuudesta ja osallistuu tuotteiden elinkaaren hallintaan. Palvelupäällikkö raportoi työstä yksikön päällikölle.

Roolissa tarvittava osaaminen ja kokemus:
• Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto
• Asiakaslähtöisyys ja palvelutarpeiden ymmärtäminen
• Elinkaariosaaminen, Palvelu- ja tuotekehitysmenetelmien hallinta
• Hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
• Kokonaisarkkitehtuuriosaaminen

Palvelupäälliköltä odotetaan kokemusta palvelukehitysprojektien johtamisesta ja menestyksellisestä läpiviennistä. Eduksi lasketaan tietovarastopohjaisten ratkaisujen osaaminen sekä analytiikka-, koneoppiminen- ja/tai keinoälyratkaisujen tuntemus. Palvelupäälliköltä odotetaan hyvää suomen ja englanninkielen taitoa. Palvelupäällikkö osallistuu tiedonhallintapalveluiden hinnoitteluun ja tuotekehitysyksikön kannattavuuden seurantaan.