(Poistunut julkaisusta)

Palvelupäällikkö
Tulli

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.2.2020

Tullin valvontaosasto on organisoitunut viiteen toimintayksikköön: yritystarkastus, tutkinta, analyysi- ja tiedustelu, tullivalvonta sekä ohjaus- ja asiantuntijapalvelut.

Ohjaus- ja asiantuntijapalveluiden tekniikan yksikkö vastaa valvonnan ja rikostorjunnan tietojärjestelmistä, operatiivisesta tuesta sekä erityistekniikasta ja -laitteista. Tehtävä sijoittuu tekniikan yksikön tietojärjestelmäkehitysryhmään.

Oletko hyvä organisoija, jolla pysyy kaikki langat käsissä? Onko sinulla kokemusta palvelu- tai projektipäällikön tehtävistä? Haluatko päästä tekemään merkityksellistä työtä finanssialan toimijoiden ja viranomaisten kanssa?

Tullissa on haettavana

Tulliylitarkastajan (palvelupäällikön) virka (Helsinki)

Vastaat pankki- ja maksutilirekisterin ylläpidosta ja jatkokehittämisestä sekä tilirekisteriin liittyvästä yhteistyöstä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmiemme kanssa. Palvelupäällikkö vastaa Tilirekisterin palvelusta ja huolehtii palvelun budjetista, riskienhallinnasta, raportoinnista ja ylläpitotiimin työnohjauksesta.  Keskeisimmät sidosryhmät ovat pankki- ja maksutilirekisteriin tietoja toimittavat tahot kuten maksulaitokset, sähkörahayhteisöt, virtuaalivaluutan toimijat, sekä luottolaitokset että tietoja hyödyntävät viranomaiset. Palvelupäällikkö osallistuu myös aihealueen kansalliseen ja kansainväliseen työhön ja työryhmiin. Tehtäviisi sisältyy myös järjestelmän elinkaaren hallintaa, kehittämistarpeiden käsittelyä (arviointi, priorisointi, määrittely), kehittämisen koordinointia ja tuotannon häiriötilanteiden selvittelyä.

Hakijalta odotamme

 • Kokemusta palvelun tai projektin hallinnasta
 • Organisointi-, ongelmanratkaisu- sekä päätöksentekokykyä
 • Kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia ja riippuvuuksia
 • Tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • Hyvää englannin ja ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoa
 • Hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja

Luemme eduksi

 • Kokemusta ketterän kehittämisen menetelmistä (Lean, SAFe, Scrum, Kanban)
 • Kokemuksen poikkihallinnollisesta viranomaisyhteistyöstä
 • Kokemuksen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen tai finanssialan tehtävistä

Tarjoamme

 • Mielenkiintoisen ja haastavan tehtäväkentän monipuolisessa, kansainvälisessä toimintaympäristössä
 • joustavat työajat ja etätyömahdollisuuden
 • liikunta- ja kulttuuriedun
 • mahdollisuuden oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen
 • nykyaikaisen ja jatkuvasti kehittyvän teknisen ympäristön

Virkapaikka on Helsinki, Pasilan virastokeskus.

Virassa noudatetaan virastotyöaikaa (7 t 21 min / vrk ja 36 t 45 min / vk).

Virka on Tullin yhteinen ja täytetään sopimuksen mukaan. Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Viran palkkaus määräytyy Tullin palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkkaus koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta (vaativuustaso) sekä sen lisäksi maksettavasta henkilökohtaisesta palkanosasta, joka on 8-44 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta pätevyydestä riippuen. Tehtävän palkkaus sijoittuu vaativuustasolle 18 (vaihteluväli 3879,66 - 5172,88 €/kk). Voit antaa myös palkkatoiveen.

Lisätietoja tehtävästä hankepäällikkö Maarit Heikkilä ext-maarit.heikkila@tulli.fi  tai tulliylitarkastaja Juha Räisänen sähköposti juha.raisanen@tulli.fi.

Viran hakuaika päättyy 28.2.2020 klo 16.15. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti www.valtiolle.fi -järjestelmän kautta hakuajan päättymiseen mennessä. Viran ID-tunnus on 28-125-2020.

Valvontaosastolle osoitetut hakemukset, maininnalla haettavasta virasta voit toimittaa myös Tullin kirjaamoon hakuajan päättymiseen mennessä, sähköpostilla kirjaamo(at)tulli.fi, postitse PL 512, 00101 Helsinki, käyntiosoite Opastinsilta 12, Helsinki. Hakemuksia ei palauteta.

Tulli teettää tehtävään valittavalle henkilölle huumeseulan ja turvallisuusselvityksen.

www.tulli.fi