(Poistunut julkaisusta)

Palvelupäällikkö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.11.2019

Miten huolehdimme osatyökykyisten pääsystä työmarkkinoille? Miten voimme osaltamme auttaa työnantajia löytämään tarvitsemansa osaajat?

Espoon kaupungin strategiassa, Espoo-tarinassa asetetut työllisyystavoitteet ovat 75% työllisyysaste, enintään 5 % työttömyys, maan parhaalla tasolla oleva nuorten työllisyys sekä kaikkien työikäisten ja -kuntoisten espoolaisten mukanaolo työelämässä. Näissä, kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin talouden tasapainoon merkittävästi vaikuttavissa tavoitteissa onnistuminen edellyttää tavoitteellista yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

Etsimme nyt Espoon elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikköön työllisyyspalveluihin palvelupäällikköä, jonka tehtävänä on johtaa työhön kuntouttavia palveluja. Työhön kuntouttaviin palveluihin kuuluvat TYP-palvelu, työ- ja oppimisympäristöjen toiminta sekä kuntouttava työtoiminta kokonaisuudessaan. Espoossa TYP-palveluja tarjotaan n. 3000 asiakkaalle ja kuntouttavaa työtoimintaa n. 1000 eri henkilölle vuositasolla. Kuntouttavaa työtoimintaa tarjotaan työ- ja oppimisympäristöissä omana toimintana sekä hankitaan ostopalveluna eri palveluntuottajilta.

Palvelupäällikkö toimii esimiehenä kolmelle palveluesimiehelle, jotka vastaavat asiakastyön operatiivisesta toteutuksesta. Työhön kuntouttavien palvelujen johtaminen ja kehittäminen vaatii työllisyyspalvelujen tuntemusta, erinomaisia verkostojohtamisen taitoja sekä kykyä tavoitteelliseen johtamiseen. Osatyökykyisten työmarkkinoille poluttaminen ja osaavan työvoiman tarjoaminen työmarkkinoiden tarpeisiin ovat keskeisiä tavoitteita työllisyydenhoidossa. Etsimmekin joukkoomme esimiestä, jolla on kokemusta haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien työnhakijoiden palvelujen organisoimisesta ja moniammatillisen työn johtamisesta sekä koulutuspalvelujen kokonaisuuden kehittämisestä vastaamaan työnhakijoiden tarpeita.

Työhön kuntouttavien palvelujen keskeisiä kumppaneita ovat kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä muut toimialat, Omnian maahanmuuttajien osaamiskeskus ja -koulutuspalvelut, nuorten Ohjaamo ja Uudenmaan TE-toimisto.

Palvelupäällikön esimiehenä toimii työllisyyspalvelujen päällikkö. Palvelupäällikkö kuuluu työllisyyspalvelujen johtoryhmään.

Haastattelujen ensimmäinen kierros tehdään videohaastatteluin ja hakijoille ilmoitetaan haastattelusta hakuajan päätyttyä.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Työpaikan nimi: Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö, Työllisyyspalvelut

Työaika: 36 h 45 min / viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään: Kokemusta muutoksessa johtamisesta ja moniammatillisesta verkostoyhteistyöstä.

Arvostamme: Työmarkkinoiden ja työllisyyspalvelujen tuntemusta, eteenpäin suuntautuvaa ja kehittävää työotetta sekä kykyä tarttua haastaviin kokonaisuuksiin.