(Poistunut julkaisusta)

Palvelupäällikkö
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.1.2019

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.


Haettavana on palvelupäällikön tehtävä 18.3.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan toistaiseksi.


Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.


Koulutuspalvelut –vastuualue on noin 130 henkilön yksikkö, joka tuottaa palveluita koulutuksen, opetuksen ja opiskelun tueksi yhteistyössä rehtorin, koulutusneuvoston, tiedekuntien ja laitosten sekä erillislaitosten kanssa. Koulutuspalveluissa tehtävät jakaantuvat yliopistotasolla keskitettyihin palveluihin, tiedekuntatasoisiin palveluihin ja lähipalveluihin laitoksilla ja erillislaitoksilla.


Haemme koulutuspalveluihin palvelupäällikköä, jonka tehtävänä on koordinoida opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden prosessien kehittämistä ja toteuttamista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa erityisesti huomioiden digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet.


Palvelupäällikön tehtävät ovat vaativia suunnittelu-, kehittämis- ja esimiestehtäviä. Tehtävä edellyttää monipuolista ymmärrystä opiskelun ja opetuksen tukipalveluista sekä ymmärrystä ja näkemystä digitaalisesti tuetuista palveluprosesseista. Tehtävä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta esimiestyöstä ja erinomaista suomen kielen taitoa ja hyvää englannin kielen taitoa sekä erittäin hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.


Palvelupäällikön tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 12 (4325,62 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 6-50% % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.


Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.


Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen, puh. 040-805 4678, mari.a.ikonen@jyu.fi.


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:


1)      Ansioluettelo (CV)


2)      Motivaatiokirje


Hakemus tulee jättää 15.2.2019 mennessä sähköisellä hakulomakkeella.