(Poistunut julkaisusta)

Palvelupäällikkö
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.4.2018

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.
 
Haettavana on palvelupäällikön tehtävä 1.9.2018 alkaen toistaiseksi.

Avoimen tiedon keskus (Open Science Centre, OSC) tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa edistääkseen yliopistoyhteisön tiedonkäyttöä sekä tieteellisen tiedon leviämistä yhteiskuntaan. Yliopiston kirjasto ja tiedemuseo muodostavat Avoimen tiedon keskuksen.

Palvelupäällikkö vastaa Avoimen tiedon keskuksen avoimen tiedon toiminnosta. Toiminto jakautuu julkaisu-, tutkimuksen tuki- ja verkkopalvelutiimiin. Palvelupäällikkö kehittää toimintaa yhdessä tiiminvetäjien kanssa ja toimii heidän tukenaan. Hän on myös kaikkien näihin tiimeihin kuuluvien työntekijöiden lähiesimies. Palvelupäällikkö kuuluu Avoimen tiedon keskuksen johtoryhmään ja osallistuu yksikön strategisen ja operatiivisen toiminnan suunnitteluun. Hän toimii oman erikoisalueensa asiantuntijana yliopistossa, kansallisesti sekä kansainvälisesti.


Tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä avoimen tiedon ja tieteen ilmiöihin, kiinnostusta julkaisu- ja verkkopalvelutoiminnan kehittämiseen, sujuvaa suomen- ja englanninkielen taitoa sekä hyviä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja.


Eduksi katsotaan johtamiskokemus, yliopiston tieteellisen ja opetuksellisen toiminnan tuntemus, tieteellisen kustannusmaailman tuntemus, työkokemus tieteellisissä kirjastoissa, hyvät yhteistyötaidot sekä muu kielitaito.


Palvelupäällikön tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 10 (3339,28 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi


Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.


Lisätietoja antavat: Ari Muhonen, puh. 040 805 4208 ari.muhonen@jyu.fi


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Hakemus
2) Ansioluettelo (cv)
3) Motivaatiokirje
4) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.


Hakemus tulee jättää viimeistään 25.05.2018 sähköisellä hakulomakkeella.