Palvelupäällikkö (virtualisointi)
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2021

Valtori rakentaa digitaalista Suomea. Tuotamme valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja. Mahdollistamme valtionhallinnon työn sujumisen toimivien ja turvallisten palvelujen avulla. Valtorissa työskentelee 1400 ammattilaista eri puolilla Suomea.

Valtorin asiakkaita ovat kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset. Asiakkaina voivat olla myös valtion liikelaitokset, muut julkisen hallinnon viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, eduskunta ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja julkista hallinto- tai palvelutehtävää hoitavat yritykset tai yhteisöt. Työkulttuurimme rakentuu luottamukselle ja arvostukselle. Yhdessä teemme Valtorista työpaikan, jossa on mukava tehdä töitä.

Haemme Valtoriin virtualisoinnin palvelupäällikköä, joka työskentelee Loppukäyttäjän palvelut -yksikössä osana Mobiili- ja puhepalvelut -ryhmän virtualisointitiimiä. Virtualisointitiimi vastaa Valtorin asiakasvirastojen päätelaitteisiin tuotettavista virtualisointipalveluista. Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti Citrix-teknologiaan pohjautuen.

Palvelupäällikkönä vastaat virtualisointipalveluiden palvelulupauksen mukaisesta tuottamisesta, kokonaistilannekuvan ylläpitämisestä, raportoinnista sekä tuotannon kehittämisestä ja asiakastyytyväisyydestä. Tehtävän ytimessä ovatkin häiriötön jatkuva palvelu ja asiakastyytyväisyys. Lisäksi vastaat palvelun muutos-, häiriö- ja ongelmanhallinnan operatiivisesta johtamisesta ja olet aktiivisesti mukana tuotekehityksessä.
Työtehtäviisi kuuluvat mm. palvelutuotantoon liittyvän teknisen dokumentaation ja palveluiden jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmien ajantasaisuuden varmistaminen, laskutustiedon tuottaminen, jatkuvan palvelun viestintäsuunnitelman ylläpitäminen, toimittajien sopimusten mukaisen toiminnan valvonta ja operatiivinen yhteistyö toimittajien kanssa.

Tehtävässä ollaan tiiviissä vuorovaikutuksessa monien eri sidosryhmien kanssa. Palvelupäällikkönä pääset johtamaan ja kehittämään palveluiden tuotanto-organisaatiota yli yksikkö- ja ryhmärajojen. Työ sisältää sekä sisäiset että ulkoiset toimittajat ja toimijat. Lisäksi vastaat siitä, että asiakkaat siirtyvät laadukkaasti ja hallitusti käyttöönottoprojekteilta jatkuvaan palveluun.

Tehtävässä menestyminen edellyttää tietoja ja taitoja seuraavista osa-alueista:
- Tehtävään sopivaa koulutusta tai muuten hankittua osaamista
- Hyvää johtamistaitoa
- Vahvaa teknologiaosaamista virtualisointiteknologioista sekä palveluiden tuottamisesta
- ITIL-prosessien tuntemusta ja käytännön kokemusta niiden soveltamisesta palveluiden tuottamiseen
- Hyviä neuvottelu- ja yhteistyötaitoja
- Vastuullisuutta ja päätöksentekokykyä
- Hyviä kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja
- Tehtävässä tarvittavaa riittävää englannin kielen taitoa
- Vahvaa asiakaspalveluasennetta
- Dokumentointi- ja määrittelytaitoja
- Muutoksenhallinta- ja ongelmanratkaisutaitoja
- Toimittaja- ja sopimushallintaosaamista
- Taloushallinnan ymmärrystä ja hankintojen tuntemusta
- Omatoimisuutta

Luemme eduksi
- Aikaisemman kokemuksen vastaavista tehtävistä
- Valtorin tuotteiden ja palveluiden tuntemuksen
- Valtorin prosessien ja toimintatapojen hallinnan
- Virtualisointiteknologian tuntemuksen
- Projektijohto-osaamisen

Edut
• Ateriaetu
• Liikunta- ja kulttuurietu
• Laajat työterveyden palvelut
• Ergonomiset työvälineet ja erityistyölasit
• Työkokemuksen perusteella jopa 38 arkipäivää lomaa / vuosi
• Opiskelun palkallinen tuki 15 päivää / vuosi
• Joustavuus työajassa ja etätyössä

Palkkaus
Haettavan tehtävän palkkaus määräytyy Valtorin palkkausjärjestelmän vaativuustason 10 mukaisesti. Vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkanosa on 3788,05 €/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävän mukaisella tavoitetasolla palkka keskimäärin 4500 €/kk.

Muita tehtävään liittyviä tietoja
Tehtävän sijoituspaikka ensisijaisesti Hämeenlinna, mutta voi olla myös Helsinki tai jokin muu Valtorin toimipiste. Tehtävän toivottu aloitus on 3.1.2022 tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valittavalla on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään valittaviksi ehdotettavista henkilöistä tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys.

Hakeminen
Haethan tehtävää 3.11.2021 klo 16:15 mennessä www.valtiolle.fi-portaalin kautta (tehtävän ID nro: 28-1094-2021).

Lisätietoja tehtävästä antaa

Minna Mäkikangas
Ryhmäpäällikkö
p.0295 504 633
Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1509484
  • Tehtäväalue: IT
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Rovaniemi, Hämeenlinna, Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Raisio, Tampere
  • Lisätietoja antaa: Minna Mäkikangas