Palvelupäällikkö, Vantaan sairaala
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.5.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhus- ja vammaispalvelut
Vantaan sairaala

Katriinan sairaala, Katriinankuja 4, 01760 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen alkaen 03.08.2020 (tai sopimuksen mukaan)


Oletko aikaisemmissa työtehtävissäsi johtanut sosiaali- ja terveydenhuollon potilaslähtöisiä palveluja? Onko sinulla kokemusta muutosjohtamisesta ja palvelujen kehittämisestä henkilöstölähtöisesti? Hienoa! Haemme Sinua johtamaan Vantaan sairaalaa Vantaan Vanhus- ja vammaispalveluiden palvelupäällikkönä. 

Vantaan Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueeseen kuuluu neljä palveluyksikköä: Vantaan sairaala, Kotona asumisen tuki, Erityisasuminen sekä Ostopalvelut. Vanhus- ja vammaispalveluissa on palvelualuetasoinen Resurssikeskus. Henkilöstöä koko tulosalueella on n. 1 200, joista suurin osa hoitohenkilöstöä. Talousarvion mukainen budjetti vuodelle 2020 on n. 200 milj. euroa. 

Palvelupäällikkö vastaa Vantaan sairaalan strategisesta johtamisesta, palveluyksikön toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä taloudesta ja henkilöstöjohtamisesta. Vantaan sairaalassa on henkilöstöä yhteensä 285 ja talousarvion mukainen budjetti vuodelle 2020 on noin 31 milj. euroa.

Palvelupäällikön työtä tukevat lääketieteen johtamisesta vastaava johtava ylilääkäri sekä kaksi hoitotyötä johtavaa ylihoitajaa. Palvelupäällikkö toimii palvelualuejohtajan suorassa alaisuudessa ja on palvelualueen johtoryhmän jäsen. 

Haluamme panostaa Vantaan sairaalan johtamiseen sekä palveluidemme ja toimintamme kehittämiseen. Vantaan sairaalassa on viime syksynä käynnistynyt kaksivuotinen kehittämisohjelma vuosille 2020-2021, jonka osana sairaalassa on lähdetty kehittämään keskeisiä hoidon sekä hoitoketjun prosesseja ja toimintamalleja. 

Kehittämisohjelman painopisteinä ovat potilaskokemus, sujuva ja vaikuttava hoito, osaamisen vahvistaminen, uusien potilaslähtöisten palvelumallien kehittäminen sekä valmentava johtaminen. Sairaalan kehittäminen toteutetaan henkilöstölähtöisten menetelmien avulla, jolloin johdon kyky osallistaa, mahdollistaa ja tukea moniammatillista työyhteisöä on keskeistä. 

Uudelta palvelupäälliköltä odotetaan sitoutuneisuutta kehittämisohjelman jatkuvuuden läpiviemiseen ja johtamiseen. Haemme virkaan kokonaisvaltaista näkemystä omaavaa, ennakkoluulotonta ja rohkeaa sairaalatoiminnan johtajaa ja kehittäjää. 

Palvelupäällikön tehtävä edellyttää vahvaa johtajuutta ja kykyä hahmottaa sote-alan tulevaisuuden toimintaympäristöä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Tehtävässä edellytetään palvelujen tuloksellisesta johtamisesta sekä kykyä toimia verkostoissa. Tehtävässä korostuvat myös vahva talouden johtamiskyky ja valmius arvioida toiminnan vaikuttavuutta. 

Sote-alan toimintaympäristön jatkuva muutos edellyttää palvelupäälliköltä vahvoja ja vakuuttavia verkostoitumis- ja kommunikointitaitoja. Muutosten johtaminen edellyttää vahvaa stressin- ja paineensietokykyä sekä kykyä hallita ja ohjata nopeasti muuttuvia tilanteita. 

Tarjoamme Sinulle kehittämisestä innostuneen työyhteisön sekä mahdollisuuden olla luomassa uudenlaisia sairaalapalveluja. Tervetuloa meille töihin!

Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja 
kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

  • Avoimen työilmapiirin
  • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
  • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Tehtävään soveltuva Suomessa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito tai Laki 817/2015 7§ mukainen laillistus, ja suomen kielen hyvä kirjallinen ja suullinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä kirjallinen ja suullinen taito

Luemme eduksi: Terveydenhuollon tutkinnon

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: 36 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
Minna Lahnalampi-Lahtinen
050 312 1815
minna.lahnalampi-lahtinen@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot