(Poistunut julkaisusta)

Palvelupäällikkö, Työllisyyspalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.2.2020

Innostava verkostojohtamisen huippuosaaja, tervetuloa Espooseen kehittämään nuorten työllisyyden ekosysteemiä ja johtamaan Espoon kaupungin nuorten työllisyyden edistämisen palveluja!

Espoon kaupungin strategiassa, Espoo-tarinassa, asetetut työllisyystavoitteet ovat 75%:n työllisyysaste, enintään 5 %:n työttömyys, maan parhaalla tasolla oleva nuorten työllisyys sekä kaikkien työikäisten ja -kuntoisten espoolaisten mukanaolo työelämässä. Näissä, kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin talouden tasapainoon merkittävästi vaikuttavissa tavoitteissa onnistuminen edellyttää tavoitteellista yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

Palvelupäällikkönä vastaat nuorille suunnattujen työllisyyspalveluiden johtamisesta ja kehität palveluja ja palveluprosesseja yhdessä laajan kumppaniverkoston kanssa. Huolehdit alkuvuodesta 2020 käynnistyvän Espoon nuorten työllisyyden ekosysteemityöskentelyn käytännön läpiviennistä ja koordinoinnista. Kuulut kaupungin työllisyyspalveluiden johtoryhmään ja työskentelet tiiviissä yhteistyössä myös Ohjaamotalon päällikön kanssa. Vastuullasi on kaupungin nuorille suuntaamien työllisyyspalveluiden hankintojen valmistelu ja toteuttaminen. Toimit nuorten työllisyydenhoidon uraohjaajien esimiehenä, ja mikäli Espoon hakeutuu vuonna 2020 alkavaan työllisyyskokeiluun, mahdollisesti myös laajemman joukon esimiehenä.

Tunnet nuorille suunnatut työllisyyden edistämisen palvelut, ja sinulla on kattava yhteistyöverkosto myös osaamisen, osallisuuden ja hyvinvoinnin toimijoista. Olet tiimipelaaja ja sinulla on vankkaa näyttöä poikkihallinnollisten verkostojen menestyksekkäästä johtamisesta. Toimintasi on tuloshakuista, sinulla on hyvä paineensietokyky ja kykenet luotsaamaan joukkojasi myös nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Sinulla on esimieskokemusta sekä osaamista palvelukehityksestä ja tuotteistamisesta.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutetaan videohaastatteluna ja valitut hakijat saavat videohaastattelukutsun hakuajan päättymisen jälkeen. Videohaastatteluiden jälkeen pidetään vielä henkilökohtaiset haastattelut valittujen hakijoiden kanssa.

Työpaikan nimi: Työllisyyspalvelut, Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö

Työaika: 36 h 45 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään:
- kokemusta verkosto- ja muutosjohtamisesta
- esimieskokemusta
- nuorten työllisyyden edistämisen palvelujen tuntemusta ja näkemystä niiden kehittämisestä
- kattavaa nuorten palveluiden yhteistyöverkostoa

Arvostamme:
- kokemusta julkisten hankintojen toteuttamisesta
- viestintäosaamista
- palvelukehityksen ja tuotteistuksen osaamista

Palvelupäällikön esimiehenä toimii Espoon työllisyyspalveluiden päällikkö.

Työpisteen pääasiallinen sijainen Leppävaarassa Komentajankadulla, mutta myös mm. Ohjaamotalolla Lintuvaarantiellä.

Määräaikainen tehtävä ajalle 15.2.2020 (tai sopimuksen mukaan) - 31.12.2022. 6 kk:n koeaika.