(Poistunut julkaisusta)

Palvelupäällikkö, Kotihoidon ostopalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.1.2020

Haemme Espoon kotihoitoon palvelupäällikköä vakinaiseen virkasuhteeseen. Toimipisteesi sijaitsee tällä hetkellä Espoon keskuksessa monipuolisten kulkuyhteyksien varrella. Tulet työskentelemään kotihoidon ostopalveluyksikön vetäjänä, tiimissä on tällä hetkellä 5 henkilöä. Palvelupäällikkö on kotihoidon johtoryhmän jäsen.

Palvelupäällikkönä toimit ostopalveluyksikön esimiehenä ja vastaat ostopalveluyksikön toiminnasta, taloudesta sekä toiminnan kehittämisestä ja laadusta. Ostopalveluyksikön tehtäviin kuuluu ostopalvelutuottajien hallinta, ostopalveluasiakkaiden palveluiden koordinointi sekä kotihoidon palvelujen valvonta. Sinun vastuullasi palvelupäällikkönä on mm. osallistua monituottajamallin kehittämiseen, kilpailutusten toteuttamiseen yhteistyössä hankinnan asiantuntijoiden kanssa, sopimusten hallinta ja palvelujen laadun valvonta.
Espoo hyödyntää Espoo tarinan mukaisesti monituottajamallia palvelujen järjestämisessä. Monituottajamalli tarkoittaa sitä, että kaupungin oman palvelutuotannon lisäksi palveluja hankitaan yksityisiltä ja kolmannen sektorin palveluntuottajilta. Myös palveluseteli on laajalti käytössä. Viime aikoina olemme lisänneet erityisesti asiakkaan valinnanvapautta parantavia toimintamalleja. Espoon kotihoidon käynneistä 13 % toteutettiin ostopalveluina ja 12% palvelusetelin avulla vuonna 2018. Kotihoidon palveluhankintojen arvo oli yhteensä 11,8 miljoonaa euroa vuoden 2019 talousarviossa, joista ostopalvelujen osuus on 86%, palvelusetelin osuus oli 14%.

Haastattelut järjestetään viikolla 6.

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään ymmärrystä palvelujen erilaisista järjestämistavoista, sopimushallinnan osaamista, hyviä neuvottelu- ja yhteistyötaitoja sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuntemusta.

Arvostamme kokemusta sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta, hyvää talousosaamista ja ruotsin kielen taitoa.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja kehittyvän toimintaympäristön työskennellä, suuren työnantajan henkilöstöedut, kuten työmatkatuen, liikunta/kulttuuriedun, työterveyshuollon ja mahdollisuuden osallistua koulutuksiin. Ennen kaikkea tarjoamme työpaikan, jossa pääset kehittymään ammatillisesti ja voit työskennellä monipuolisesti omaa osaamistasi hyödyntäen.
Meillä Espoon kotihoidossa työntekijää arvostetaan ja työyhteisössä on toisia kannustava sekä tukeva ilmapiiri.

Työpaikan nimi: Espoon kotihoito

Työaika: 36h45 min / vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus