(Poistunut julkaisusta)

Palveluohjaaja
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.3.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, vanhus- ja vammaispalvelut
Vammaisten Asiakasohjaus 

Rajatorpantie 8, 01600 Vantaa 

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.04.2019 tai sopimuksen mukaan - 

Haemme palveluohjaajaa vammaisten asiakasohjauksen aikuisten tiimiin

Vammaisten asiakasohjaus on tuore ja innovatiivinen työyhteisö. Työyhteisömme vastaa vammaisneuvonnasta, palveluohjauksesta, palvelutarpeiden selvittelystä ja päätöksenteosta Lisäksi palvelujemme avulla tuetaan kotona asuvia vammaisia ihmisiä ja koordinoidaan heidän palvelukokonaisuuksiensa toteutumista.

Toimintayksikössämme työskentelee 20 työntekijää: palveluohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, erityissosiaaliohjaajia, toimistosihteereitä, psykologi, vammaisasuntojen asiantuntija sekä yksi johtava sosiaalityöntekijä ja yksi lähiesimies. Asiakkaitamme ovat pääosin alle 65-vuotiaat vammaiset henkilöt sekä omaishoidon tuen piirissä olevat asiakkaat. Tärkeä osa toimintaamme on vammaisneuvonta, jonka tarkoituksena on olla asiakkaille ja omaisille nk. matalan kynnyksen taho yhteydenpitoon. Kotona asuvien vammaisten palvelujen koordinointi on työmme keskiössä.

Työyhteisössä on 20 työntekijää, nyt etsitään jalkautuvaa palveluohjaajaa aikuisten tiimiin.

Tehtävä on uusi, näin ollen tehtävänkuva tarkentuu työn edetessä. Työn painopisteinä ovat;

  •  laaja-alaisen palvelutarpeenarvioinnin tekeminen aikuisille asiakkaille ja omaishoidontukea tarvitseville pitkäaikaissairaille henkilöille. Palvelusuunnitelmat tehdään em. arviointien perusteella. 
  •  verkostoyhteistyö mm. asiakkaan lähiverkoston ja muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.
  •  vaihtelevasti puhelimessa tapahtuva neuvontatyö

Toivomme että olet reipas, aikaansaava ja oma-aloitteinen.  Sinulla on valmius toimia sekä itsenäisesti että osana tiimiä. Toimintamme kehitetään jatkuvasti ja saat olla osallisena sen edelleen kehittämisessä.

Työ edellyttää liikkumista koko Vantaan alueella. Vammaisten asiakasohjauksen toimipiste on hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella Vantaan Myyrmäessä osoitteessa Rajatorpantie 8 A.  Yksiköllä on myös käytössä toimipisteitä itä-Vantaalla, jossa on mahdollista työskennellä silloin kun tekee liikkuvaa työtä alueella.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: 

  • Vammaisten henkilöiden palvelujen tuntemusta
  • Muutos- ja kehittämismyönteisyyttä

Luemme eduksi: 

  • Työkokemuksen vammaisten sosiaalityöstä

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Luvat, otteet, todistukset: Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Työaika: 38 h 45 min/viikko


Yhteystiedot:
Asiakasohjauksen esimies Anne Kvist
p. 043 827 2533 anne.kvist@vantaa.fi
Tavoitettavissa klo 8-9


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Haethan paikkaa vain sähköisesti.