(Poistunut julkaisusta)

Palveluohjaaja, vanhuspalvelut
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.9.2018

Vakinainen tehtävä alkaen 01.10.2018
Hakuaika päättyy 21.09.2018  kello 16:00
Asiakasohjauksyksikkö, Talvikkitie 37 01300 Vantaa
Sosiaali- ja terveydenhuolto, Vanhus- ja vammaispalvelut

Haemme palveluohjaajaa keskitetyn asiakasohjauksen yksikköön Vantaalle.

Asiakasohjausyksikkö sijoittuu Vanhus- ja vammaispalveluiden Kotona asumisen tuen yksikköön. Ikääntyneiden asiakasohjausyksikköön kuuluu länsi-Vantaan ja itä-Vantaan yksikkö. Moniammatillisessa yksikössä työskentelee yhteensä 50 työntekijää, tiimiin kuuluu palveluohjaajien lisäksi sosiaalityöntekijöitä, erityissosiaaliohjaajia, asumisohjaaja ja toimistotyöntekijöitä. 

Asiakasohjausyksikön tehtävänä on:
• vastata seniorineuvonnasta ja palveluohjauksesta sekä siihen liittyvästä asiakkaiden palvelutarpeiden selvittelystä
• vastata kotona asumista tukevien palvelujen koordinoinnista 
• vastata erityisasumisen järjestelyistä sekä sairaalasta siirtymien tukemisesta
• vastata asiakaspalvelupäätösten tekemisestä

Haemme palveluohjaajaa sairaalan palveluohjaukseen, työ tapahtuu pääosin Vantaan sairaalan, HUS:n päivystyksen ja erikoissairaanhoidon asiakkaiden sekä Kaunialan sairaalan vantaalaisten kuntoutusasiakkaiden parissa. Sairaalassa toimiva palveluohjaaja neuvoo ja ohjaa sekä asiakkaita että henkilökuntaa sairaalassa. Palveluohjaajan tehtävänä on koordinoida asiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelua ja toteutusta yhteistyössä sairaalan henkilökunnan, asiakkaan, hänen läheistensä ja häntä tukevien tahojen kanssa. Palveluohjaaja tukee ikääntyneiden hyvinvointia ja varmistaa sairaalasta kotiutumisten sekä siirtymisten sujuvuutta. Työtä tehdään sekä yhdessä että yksin, joten yhteistyökyky ja kyky itsenäiseen työskentelyyn ovat tärkeitä ominaisuuksiasi.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn osaavassa moniammatillisessa työyhteisössä. Työyhteisömme on kehittämismyönteinen ja toisiaan tukeva. Olemme kehittyvä työyhteisö, jossa on mahdollisuus laajentaa ammattitaitoa monipuolisesti. Tarjoamme hyvän perehdytyksen työhösi ja tiimin tuen työhön. Vantaan kaupunki tarjoaa työntekijöilleen laadukasta koulutusta ja työsuhde- etuja kuten matkalippuedun.

Odotamme sinulta innostunutta otetta vanhustyöhön, hyviä vuorovaikutustaitoja, palveluohjauksellista työotetta ja valmiutta perehtyä laajoihin asiakokonaisuuksiin.

Kelpoisuusehto:  Tehtävään soveltuva sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa

Lisäksi edellytämme: suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa

Luemme eduksi: 
- terveydenhuollon koulutuksen
- gerontologisen osaamisen
- Vantaan palvelujärjestelmän tuntemisen
- ruotsin kielen taidon

Työsuhteen tietoja:
Peruspalkka: 2551,21 €/kk
Työaika: päivätyö

Vantaan kaupunki on savuton työpaikka. 

Haethan paikkaa vain sähköisesti (www.tyonhaku.vantaa.fi)