(Poistunut julkaisusta)

Palveluohjaaja, Vammaisten Asiakasohjausyksikkö
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.9.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, vanhus- ja vammaispalvelut
Vammaisten Asiakasohjausyksikkö

Rajatorpantie 8, 01600 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 01.10.2019 - 31.12.2019


Kiinnostaako sinua jalkautuva sosiaalityö lasten ja nuorten parissa?

Haemme Vammaisten Asiakasohjauksyksikköön asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä palveluohjaajaa sijaisuuteen vähintään 31.12.2019 saakka. Sijaisuus alkaa heti tai sopimuksen mukaan.

Toimistomme sijaitsee keskeisellä paikalla Myyrmäessä, hyvien kulkuyhteyksien välittömässä läheisyydessä.  Palveluohjaajan työ painottuu eri tavoin vammaisten, alle 28-vuotiaiden parissa tehtävään työhön. Työ on monipuolista ja työn sisältöä kehitetään jatkuvasti tiimissä.

Perustehtävänä palveluohjaajalla on toteuttaa palveluntarpeen arviointeja  yhdessä asiakkaan ja hänen verkostojensa kanssa. Palveluohjaajan tehtävät kohdistuvat lähinnä erityisen tuen tarpeessa oleviin vammaisiin asiakkaisiin.

Työyhteisössämme työkäytänteitä kehitetään jatkuvasti ja tiimissämme on vahvaa ammatillista osaamista. Työyhteisömme on kehittämismyönteinen ja yhteisöllinen. Tarjoamme vakituisen työpisteen ja hyvät työvälineet liikkuvan työn toteuttamiseksi.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä reflektiiviseen työskentelyotteeseen, kehittämismyönteisyyttä, paineensietokykyä, kokemusta eri tavoin vammaisten parissa työskentelystä ja kokemusta lasten- ja nuorten parissa työskentelystä. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja moniammatillista työskentelyä.

Haluamme, että jokaisella vantaalaisella on tasavertaiset toiminnan edellytykset - vammasta tai pitkäaikaissairaudesta huolimatta. Vantaan Vammaispalvelut on tarkoitettu henkilöille, joille ei vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi löydy tarpeita vastaavia palveluja  peruspalveluista.

Palvelut ja tuet määräytyvät palvelutarpeen arvionnin sekä voimassa olevien lakien perusteella. Vammaispalvelut pohjautuvat maamme vammaispoliittisiin linjauksiin ja Vantaan vammaispoliittiseen ohjelmaan. Kun asiakkaan tilanteessa tapahtuu muutoksia, arvioidaan palveluntarve uudelleen.


Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

  • Avoimen työilmapiirin
  • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
  • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Vammaissosiaalityön osaamista ja kokemusta

Luemme eduksi: Tiimityötaidot, kehittämisinnokkuuden, huumorintajun

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 1 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: 38 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

Toimintayksikön esimies

Kvist Anne

043 8272533

anne.kvist@vantaa.fi

Tavoitettavissa: Tiedustelut sähköpostilla


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.