(Poistunut julkaisusta)

Palveluohjaaja (sairaanhoitaja)
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.3.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, vanhus- ja vammaispalvelut
Itä-Vantaan asiakasohjausyksikkö

Talvikkitie 37, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.04.2019 tai sopimuksen mukaan - 

Haemme sairaanhoitajaa sairaalan palveluohjaajan tehtäviin ikääntyneiden asiakasohjausyksikköön.

Asiakasohjausyksikkö sijoittuu Vanhus- ja vammaispalveluihin Kotona asumisen tuen yksikköön. Ikääntyneiden asiakasohjausyksikköön kuuluu länsi-Vantaan ja itä-Vantaan yksikkö. Moniammatillisessa yksikössä työskentelee yhteensä n. 50 työntekijää, tiimiin kuuluu palveluohjaajien lisäksi sosiaalityöntekijöitä, asumisohjaajia, erityissosiaaliohjaajia ja toimistotyöntekijöitä.

Asiakasohjausyksikön tehtävänä on:

  • vastata seniorineuvonnasta ja palveluohjauksesta sekä siihen liittyvästä asiakkaiden palvelutarpeiden selvittelystä
  • vastata kaikenikäisten kuljetuspalvelupäätösten tekemisestä
  • vastata kotona asumista tukevien palvelujen koordinoinnista
  • vastata palvelutaloasumisen ja hoiva-asumisen järjestelyistä sekä sairaalasta siirtymien tukemisesta
  • vastata asiakaspalvelupäätösten tekemisestä

 Haemme sairaanhoitajaa tekemään palveluohjaajan tehtäviä sairaalassa. Sairaalassa toimiva palveluohjaaja neuvoo ja ohjaa sekä asiakkaita että henkilökuntaa sairaalassa. Palveluohjaaja tehtävänä on koordinoida asiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelua ja toteutusta yhteistyössä sairaalan henkilökunnan, asiakkaan, hänen läheistensä ja häntä tukevien tahojen kanssa. Palveluohjaaja tukee ikääntyneiden hyvinvointia ja varmistaa sairaalasta kotiutumisten sekä siirtymisten sujuvuutta. Työtä tehdään sekä yhdessä että yksin, joten yhteistyökyky ja kyky itsenäiseen työskentelyyn ovat tärkeitä ominaisuuksiasi.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen työn osaavassa moniammatillisessa työyhteisössä. Työyhteisömme on kehittämismyönteinen ja toisiaan tukeva. Tarjoamme hyvän perehdytyksen sekä tiimin tuen työhön. Vantaan kaupunki tarjoaa työntekijöilleen laadukasta koulutusta ja työsuhde- etuja kuten työmatkaseteliedun.

Odotamme sinulta innostunutta otetta vanhustyöhön ja valmiutta perehtyä laajoihin asiakokonaisuuksiin sekä kiinnostusta oman työn kehittämiseen.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Luemme eduksi: 

  • gerontologisen osaamisen
  • Vantaan palvelujärjestelmän tuntemisen
  • ruotsin kielen taidon


Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 2551,21 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, valitun henkilön luottotiedot tarkastetaan, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 45 min/viikko päivätyö


Yhteystiedot:
Toimintayksikön esimies, Laine Susanne
P. 0408669810, susanne.laine@vantaa.fi
Tavoitettavissa arkisin klo 8-16

Toimintayksikön esimies, Laura Tiilikainen,
P.  0438256376,  laura.tiilikainen@vantaa.fi,


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.