(Poistunut julkaisusta)

Palveluneuvoja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.10.2020

Tehtävän kuvaus

Seniori-info on kuntalaisten puhelin -ja neuvontapalvelu. Palvelu on kohdennettu yli 65-vuotiaille helsinkiläisille ja heidän läheisilleen, joille tarjotaan monipuolisesti tietoa sekä ohjausta, suomeksi ja ruotsiksi. Seniori-infossa työskentelee 14 palveluneuvojan moniammatillinen tiimi, joka toimii itseohjautuvasti ja yhteiskunnallisia asioita tiiviisti seuraten. Toiminnan kehittäminen ja johtaminen pohjautuvat sosiaali -ja terveystoimialan uuteen johtamismalliin.

Seniori-infossa pääset kokemaan työn imua! Innostunut ja yhteen hiileen puhaltava tiimi tarjoaa hyvän perehdytyksen ja mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi monipuolisesti sekä kokeilevalla otteella. Työssä pääset seuraamaan näköalapaikalta ikäihmisten elämää ja palveluja Helsingissä. Käytössäsi on Helsingin kaupungin monipuoliset henkilöstöedut.

Palveluneuvojan työ edellyttää laaja-alaista ja monipuolista ikääntyneiden palvelujen tuntemista, kuntalaisten eli asiakkaiden ja omaisten palveluneuvontaa ja alustavaa palvelutarpeen arviointia. Toiminta perustuu kevyemmän palvelun periaatteelle; oikeat palvelut oikeaan aikaan. Palvelua toteutetaan sekä monikanavaisesti että kasvokkain.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöalain 817/2015 8§ mukainen sosiaalialalle soveltuva AMK tutkinto eli sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja tai terveydenhuollon AMK tutkinto eli sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti tai aikaisempi sosiaali -ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.  Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Ruotsin kielen taidon katsomme eduksi.

Työssä edellytetään ikääntyneiden sosiaali- -ja terveyspalveluiden sekä muiden palvelujen tuntemista. Lisäksi edellytetään hyviä tietoteknisiä taitoja. Hakijalta odotetaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, esiintymiskykyä sekä taitoa verkostoitua.

Kutsumme hakijoita haastatteluun jo hakuaikana. Ensimmäinen haastattelu toteutetaan videoyhteyden kautta Skypen tai TEAMSin välityksellä. Mikäli videoyhteys ei ole mahdollinen, haastattelu voidaan käydä puhelimitse. Hakija tavataan kuitenkin kasvokkain ennen valintapäätöksen tekemistä.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Nina Arekari p. 09 310 43965 maanantai 2.11.2020 klo 14-16 ja tiistai 3.11.2020 klo 14-16