(Poistunut julkaisusta)

Palveluneuvoja, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.10.2020

Kuvaus tehtävästä: Espoon kaupunki on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä rahoitelusta kaupungin neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen erityisesti vieraskielisten näkökulmasta.

Hankkeessa nykyistä kaupunkilaisille tarjottavaa yleisneuvontaa syvennetään liittämällä yleisneuvonnan rinnalle eri tulosyksiköiden erityisosaamista. Keskeiset palvelut tuodaan 'yhden luukun periaatteen' mukaisesti samaan paikkaan yli hallinnollisten rajojen, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti niin, että yhteinen asiakas ja hänen kannustaminen omatoimisuuteen on keskiössä. Kyseessä on uusi projekti, joten arvostamme kykyä sietää uuden kehittämistä.

Palveluneuvoja auttaa ja neuvoo asiakkaita sekä ohjaa heitä tarvittaessa muiden palveluiden luokse. Palveluneuvoja kohtaa asiakkaat ammattitaidolla, on omatoiminen ja osaa etsiä tietoa sekä mukautua vaihtuviinkin tilanteisiin. Palveluneuvoja työskentelee osana monialaista tiimiä, johon kuuluu muun muassa varhaiskasvatuksen, perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä työllisyyspalveluiden osaajia. Lisäksi palveluneuvoja tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden palvelutorilla sijaitsevien palveluiden kanssa.

Työpaikan nimi: Espoon neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen/vieraskieliset

Työaika: 36h15min/viikko

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto, opistotasoinen tutkinto tai ammattitutkinto.

Tehtävässä edellytetään:
- kykyä kehittää uutta
- hyvää paineensietokykyä
- kielitaitoa (vähintään suomi & englanti)
- kykyä ottaa tilanteita nopeasti haltuun
- hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja
- hyviä IT-taitoja

Arvostamme: osaat suhtautua muutoksiin avoimen innostuneesti ja sinulla on taitoa löytää uusia ratkaisuja arjen työhön. Ymmärrys nykypäivän työelämän muutoksia kohtaan ja into kehittyä työn mukana auttavat menestymään tässä tehtävässä. Meillä autetaan työkavereita, joten jaat mielelläsi osaamistasi ja kannustat muita uuden oppimisessa. Kielitaito ja kulttuurituntemus auttavat tehtävän hoitamisessa.

Espoon neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen/vieraskieliset on TEM:n rahoittama hanke, joka toimii Konsernihallinnon Asiointi-yksikön alla poikkihallinnollisesti.